Aktuality

Európske možnosti pre mládež (Deň Európy)

SYTEV KN Spravodajstvo | Piatok, 10. Máj 2019

obrazok
Tak ako v iných krajinách, aj my sme dňa 9. 5. oslavovali Deň Európy. Našim stanoviskom bolo tentoraz Námestie slobody v Kysuckom Novom Meste, kde sme zvyšovali povedomie o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú 25. mája. Ľudí sme taktiež informovali o činnostiach Európskej únie a pre mládež sme mali prichystané informačné prospekty o možnostiach, ktoré im Európska únia ponúka. Množstvo mladých v našom meste netuší o možnostiach na bezplatné cestovanie po Európe, neformálne vzdelávanie či možnosti stážovať, pracovať alebo sa venovať dobrovoľníctvu v zahraničí.obrazok

V posledných voľbách do Európskeho parlamentu malo Slovensko úplne najnižšiu volebnú účasť zo všetkých členských krajín Európskej únie. Taktiež sa nachádzame na chvoste v čerpaní Eurofondov. Preto sme motivovali občanov nášho mesta aby sa volieb zúčastnil a svedomito si vybrali svojho zástupcu v Európskom parlamente. Taktiež množstvo mladých ľudí ignoruje európske voľby. Počas tohto dňa sme sa to snažili napraviť a prispieť k zvýšeniu volebnej účasti v blížiacich sa voľbách. Vieme, že je to len kvapka v mori, ale považujeme za potrebné informovať občanov.

obrazok

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Nadácie pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí, Eurodesk Slovensko a mestom Kysucké Nové Mesto.

obrazok obrazok

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých