Aktuality

Európske občianstvo ako detská hra so sklenenými guľkami

Aktuality | Pondelok, 09. Júl 2007

Krajiny v Európe sa zbližujú vďaka rôznym integračným procesom. Tieto procesy môžu so sebou priniesť medzi ľudí problémy a nedorozumenia. Preto sa občianske združenie INEX Slovakia s finančnou podporou programu Mládež v akcii rozhodlo v dňoch od 30.6 do 9.7.2007 zrealizovať mládežnícku výmenu na tému rozdielnosti kultúr v Európskej únii.

"Dvadsať mladých ľudí sa stretlo, aby si spoločne vyskúšali život v Európskej únii”, komentuje myšlienku projektu Dan Engert, ktorý pôsobí v združení INEX Slovakia ako dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby. “Keďže sa jedná o medzinárodný projekt, nazvali sme ho “Role the marble”, čo v prenesenom význame symbolizuje hru s guľkami, ktoré deti triafajú do jamky. Majú spoločný cieľ, ale každý hrá za seba. Podstatné však zostáva, že hry ako takej sa môže zúčastniť ktokoľvek,” upresňuje mladý Švéd.

Účastníci z Bulharska, Litvy, Portugalska a Slovenska práve v týchto dňoch pripravujú v Belušských Slatinách workshopy na témy úzko súvisiace s témou rasizmu a spolunažívania rozdielnych kultúr. Uvedomujú si, že sa nestačí sústreďovať len na všeobecné kultúrne charakteristiky, ale treba zájsť oveľa ďalej až k základným prvkom jednotlivých kultúr.

Širší vplyv stretnutia na mladých ľudí zabezpečí záver stretnutia, ktorý bude realizovaný v Bratislave. Do spoločnej diskusie o príčinách vzniku i riešeniach konfliktov medzi kultúrami, dôležitosti vzájomnej tolerancie a mierového spolunažívania sa zapoja dobrovoľníci z medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce, ktoré na Slovensku každoročne organizuje združenie INEX Slovakia.

INEX Slovakia
INternational EXchanges (medzinárodné výmeny) je mimovládne, neziskové občianske združenie založené v roku 1993. Cieľovou skupinou aktivít združenia sú mládež a mladí ľudia. Hlavné ťažisko našej práce spočíva vo vysielaní a prijímaní dobrovoľníkov na medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce (MTDP). Okrem toho usporadúvame národné i medzinárodné semináre, školenia pre mladých lídrov pracujúcich s mládežou, pripravujeme medzinárodné projekty prostredníctvom programu EÚ “Mládež v akcii”. Na Slovensku každoročne organizujeme cca 15 MTDP s výlučne zahraničnou účasťou. Dobrovoľníci INEX-u vyvíjajú činnosť v rámci základných kolektívov, pracovných skupín a pravidelných týždňových stretnutí s názvom “čajové dejchánky”.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme:
INEX Slovakia - občianske združenie, Košická 37, 821 09 Bratislava
Tel. 02 5564 3030 fax. 02 5564 3031
http://www.inex.sk, e-mail: out@inex.sk
kontaktná osoba: Barbara Briedová

Vyber si svoje Informačné centrum mladých