Aktuality

Európsky kamión rozmanitosti sa vydáva na cestu

Aktuality | Pondelok, 07. Máj 2007

V stredu 25. apríla sa zo Štrasburgu vydal na cestu európsky kamión rozmanitosti, aby začal svoje turné po Európe. Po štarte spred sídla Európskeho parlamentu bude kamión na svojej ceste propagovať rozmanitosť a rovnaké príležitosti pre všetkých. Prejde 19 krajinami a pokryje 18 000 km. Navštívi centrá miest, univerzity, veľtrhy práce a festivaly pre verejnosť.

Z mobilného informačného pódia sa ľudia dozvedia o svojich právach na rovnaké zaobchádzanie a podporí sa Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých 2007. Slovensko navštívi v 4. augusta, keď sa zastaví v Novom Meste nad Váhom.

Kamión rozmanitosti EÚ pred štrasburským sídlom Európskeho parlamentu predstavil európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Vladimír Špidla, podpredseda Európskeho parlamentu Pierre Moscovici a spravodajca komory pre európsky rok 2007 Martine Roure. Kamión propaguje kampaň pod názvom “Za rozmanitosť - Proti diskriminácii” a prináša základné informácie o Európskom roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007.

Podľa Vladimíra Špidlu turné uľahčuje priamu diskusiu s občanmi o výhodách rozmanitosti. “Nečakajme, že ľudia prídu za nami, poďme za nimi. Európsky kamión rozmanitosti nájdete na námestiach, pred školami; na veľtrhoch práce a kultúrnych festivaloch. Jeho účelom je informovať občanov o ich právach na rovnosť príležitostí. Je to účinný spôsob ako informovať Európanov.”, zdôraznil Špidla.

Antidiskriminačné zákony EÚ sú jedny z najpokrokovejších na svete. Napriek tomu iba tretina občanov pozná svoje práva v prípade, že by sa stali obeťami diskriminácie. 64 % Európanov si myslí, že diskriminácia je v ich krajine rozšírená a 51 % sa domnieva, že v boji proti nej sa nerobí dosť.

Kamión poskytuje priestor MVO a ľuďom, ktorí sú diskriminovaní. Tí, ktorí by inak nemali príležitosť porozprávať o svojom prípade, budú tak môcť učiniť.

Aj vďaka aktívnej účasti popredných členov Európskeho parlamentu ako rečníkov a účastníkov diskusie bude úvodná ceremónia primeraným začiatkom turné kamióna. Členovia Európskeho parlamentu na pódiu a v publiku budú tlmočiť hlavný odkaz Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 vo svojich štátoch.

Súčasťou začiatku turné v Štrasburgu bude tlačová beseda, otvorenie “Parku schopností”, panelová diskusia s komisárom Špidlom a ocenenie študentov, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Interaktívny “Park schopností” zvýši informovanosť o bariérach, ktorým čelia v každodennom živote ľudia so zdravotným postihnutím. Na prekonanie prekážok ako sú zákruty, úzke chodníky, schody či (prispôsobená) hojdačka môžu návštevníci použiť invalidný vozík. Ďalšou výzvou bude identifikácia zvukov, vône/zápachu a každodenných predmetov, pričom sa budú musieť spoľahnúť na obmedzené zmysly.

Počas turné v roku 2007 kamión navštívi napríklad podujatie pre študentov v Szegede (31. mája), festival rozmanitosti v Madride (29. júna), Christopher Street Day v Saarbrückene (29. júla), turnaj v hurlingu v Dubline (2. septembra) a v októbri 2007 konferenciu o rozmanitosti v obchode v Ríme, ako aj “Karaván regiónov” v Bruseli.

Turné umožní hosťom zúčastniť sa veľkého množstva rôznych aktivít, a tak bude súčasťou európskej kampane pod názvom “Za rozmanitosť - Proti diskriminácii”.

Viac informácií o Európskom roku rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 nájdete na stránke: http://equality2007.europa.eu

Viac informácií a fotografií z turné nájdete na stránke http://truck07.stop-discrimination.info/1421.0.html

zdroj: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých