Aktuality

Falošní sprostredkovatelia práce v zahraničí stále na trhu

Aktuality | Pondelok, 17. Júl 2006

Aj v tomto roku už boli zaznamenané prvé obete falošných sprostredkovateľov práce v zahraničí. Informačné centrá mladých preto ponúkajú možnosť, ako sa vyhnúť sklamaniu a podvodníkom.
Záujem o prácu v zahraniční rastie práve v letných mesiacoch a s tým sa zvyšuje aj riziko zneužitia podvodníkmi. Informačné centrá mladých na svojom portáli http://www.icm.sk ponúkajú možnosť overiť si, či sprostredkovateľ zamestnania za úhradu v zahraničí má licenciu, ktorú vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výkon tejto činnosti podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov.

Rovnako má každý možnosť využiť osobnú bezplatnú konzultáciu v každom ICM vo svojom regióne.
K overeniu informácii o sprostredkovateľovi slúži aj špeciálna informačná linka 18 555, na ktorej vyškolený konzultant overí sprostredkovateľa, ako aj poskytne komplexné informácie súvisiace s prácou v zahraničí. Presné otázky je možné zasielať aj elektronickou poštou na adresu info@icm.sk
Pred cestou do zahraničia by malo byť overenie serióznosti sprostredkovateľa prvým krokom, ktorý by mali urobiť všetci záujemci o prácu v zahraničí.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých