Aktuality

Grantový program „Rozvoj životných zručností 2007“

Aktuality | Utorok, 06. November 2007

Nadácia pre deti Slovenska v rámci Grantového programu "Rozvoj životných zručností 2007" rozdelila sumu 1 400 000 Sk na 21 kvalitných projektov do všetkých regiónov Slovenska.

Vďaka tejto podpore 21 organizácií, medzi nimi mimovládne organizácie, materské, základné a stredné školy, mestá i obce môžu od októbra uviesť do praxe svoje vedomosti v oblasti životných zručností detí a mladých ľudí, ktoré získali vo vzdelávacích programoch organizovaných Nadáciou.

Cieľom podporených projektov je budovanie a rozvoj životných zručností (kľúčových kompetencií) u detí a mladých ľudí tak, aby sa naučili pozitívne zvládať rôzne zmeny a záťažové situácie v živote, využívali ich vo svoj prospech a úspešne sa realizovali v spoločnosti ako plnohodnotné osobnosti. Okrem toho kladú dôraz aj na zapájanie a spoluprácu širšieho prostredia ako sú trieda, škola, záujmová skupina či komunita do osobnostného rozvoja dieťaťa.

Podporené organizácie sa v rámci svojich projektov vedome zameriavajú na rozvoj, budovanie a upevňovanie konkrétnych zručností ako sú napr. komunikácia, priateľstvo, úcta, zodpovednosť, odvaha, tvorivosť či trpezlivosť prostredníctvom hudobných, výtvarných, dramatických, športových krúžkov, tvorivých dielní, jarmokov, táborov, výletov do prírody, poznávacích exkurzií, návštevou kultúrnych podujatí a diskusií s rôznymi odborníkmi.

Bližšie informácie o podporených projektoch nájdete na stránke http://www.nds.sk.

Finančnými partnermi tohto Grantového programu sú spoločnosti Tipos, a.s. a Provident Financial s.r.o.

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na mnohostranný rozvoj detí a mladých ľudí.

text a foto: http://www.maldez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých