Aktuality

ICM aktívne podporujú prevenciu pred AIDS

Aktuality | Pondelok, 14. Máj 2007

Informačné centrá mladých pri príležitosti Národného týždňa kondómov pokračujú v informačnej kampani STOP AIDS. Jej cieľom je zvýšenie informovanosti o tomto ochorení, ako aj poukázať na spôsob prevencie a ochrany pred vírusom HIV.

Veková hranica, kedy mladí ľudia zažijú prvú sexuálnu skúsenosť sa neustále znižuje.
Informačné centrá mladých aktívne reagujú na túto tendenciu a informujú o rizikách spojených so sexuálnym životom informačnou kampaňou o zodpovednom a bezpečnom prístupe k sexu.
V súvislosti s osvetou boja proti AIDS vydalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR informačnú brožúru vreckového formátu STOP AIDS, ktorá je dostupná v každom Informačnom centre mladých na Slovensku. Cieľom informačného materiálu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o ochorení AIDS.
Materiál obsahuje stručnú charakteristiku vírusu HIV. Možnosti prenosu, ako aj spôsoby ochrany pred vírusom, informuje o miestach a možnostiach testovania na HIV, poskytuje kontakty na informačné linky spojených s témou AIDS a dáva odpovede na najčastejšie kladené otázky spojené s touto témou.
Materiál STOP AIDS je dostupný na stiahnutie aj na stránke http://www.icm.sk
Na anonymné zodpovedanie osobitých otázok v súvislosti s HIV je k dispozícii Info linka 18 555, alebo mail info@icm.sk

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 15 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR. 

Vyber si svoje Informačné centrum mladých