Aktuality

III. ročník grantového programu “Nech sa nám netúlajú”

Aktuality | Piatok, 15. Jún 2007

Grantový program "Nech sa nám netúlajú" pokračuje aj v roku 2007 a medzi zaujímavé projekty sa rozdelí viac ako 1 milión Sk.

Úspešný grantový program “Nech sa nám netúlajú”, ktorý organizuje tento rok Nadácia Vaša Jednota v spolupráci so s.d. COOP Jednota Slovensko a spoločnosťou Henkel Slovensko, má za sebou už dva roky fungovania. Grantový program “Nech sa nám netúlajú”, ktorý je zameraný na podporu voľnočasových aktivít pre deti bude pokračovať aj v tomto roku a šancu uspieť majú ďalšie projekty zo všetkých krajov Slovenska.Tento grantový program vznikol v roku 2005 ako reakcia na súčasnú spoločenskú situáciu. Deti a mladí ľudia sú aj v dôsledku nesprávneho využívania voľného času konfrontovaní s množstvom negatívnych javov, ktoré môžu výrazne narušiť ich vývin. Spoločnosti Henkel Slovensko a COOP Jednota preto vytvorili finančný grant, ktorým chcú podporiť voľnočasové aktivity pre školopovinné deti predovšetkým v oblasti kultúry a umenia. Počas dvoch rokov fungovania tohto grantového programu bolo medzi 21 projektov prerozdelených 2 534 746,- Sk. Tento rok sa medzi najlepšie projekty plánuje prerozdeliť viac ako 1 milión SK, ktoré poskytne spoločnosť Henkel Slovensko. Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú dobré nápady a tipy na projekty, ktoré by dokázali naplniť tento cieľ a prispieť tak k rozvoju aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí. Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom súťažného projektu na ústredie COOP Jednoty do 30.06.2007. Viac informácii pre záujemcov nájdete v prílohách Podmienky grantu a Žiadosť o poskytnutie grantu. Projekty z každého regiónu majú šancu na udelenie grantu. Hodnotiaca komisia grantového programu, ktorá zasadne v priebehu júla, bude pri výbere zohľadňovať regionalitu a z každého kraja vyberie najmenej jeden projekt.

Zdroj: http://www.mladez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých