Aktuality

Informačné centrá mladých overujú sprostredkovateľov práce v zahraničí

Aktuality | Piatok, 01. September 2006

Záujemcovia o prácu v zahraničí si môžu overiť serióznosť sprostredkovateľskej agentúry v každom Informačnom centre mladých, na telefónnom čísle 18 555 alebo na stránke http://www.icm.sk.

"Cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a záujemcom o prácu v zahraničí spoľahlivé informácie o sprostredkovateľoch zamestnania za úhradu, ktorým bolo vydané povolenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výkon tejto činnosti.” vyhlásil predseda Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR Michal Dobiaš. “ICM k tomuto kroku pristúpili po tom, čo sa opäť objavujú spoločnosti, ktoré pod zámienkou sprostredkovania práce v zahraničí vylákajú od klientov vysoké finančné čiastky, pričom prácu nesprostredkujú.” dodal

Každý sprostredkovateľ práce v zahraničí je povinný mať súhlas Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výkon tejto činnosti podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov. Na portáli http://www.icm.sk sa nachádza aktuálny zoznam sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý majú povolenie na výkon tejto činnosti.

Marek MITTAŠ
hovorca organizácie Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Vyber si svoje Informačné centrum mladých