Aktuality

Informačné centrá mladých varujú pred falošnými sprostredkovateľmi práce!

Aktuality | Streda, 02. Máj 2007

Študenti, ktorí si hľadajú brigádu v zahraničí a obracajú sa na sprostredkovateľské agentúry, by mali aj tento rok zvýšiť svoju ostražitosť pri preverovaní spoľahlivosti sprostredkovateľa. Informačné centrá mladých preto ponúkajú bezplatnú možnosť, ako sa vyhnúť sklamaniu a podvodníkom.

Záujem o prácu v zahraniční rastie práve v letných mesiacoch a s tým sa zvyšuje aj riziko zneužitia podvodníkmi. V priebehu minulých rokov dochádzalo často k zneužívaniu, únosom a úmrtiam mladých, spôsobených práve v súvislosti s ich prácou v zahraničí. Informačné centrá mladých v snahe zabrániť podobným množiacim sa prípadom na svojom portáli http://www.icm.sk ponúkajú možnosť overiť si, či sprostredkovateľ zamestnania za úhradu v zahraničí má licenciu, ktorú vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výkon tejto činnosti podľa zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších zmien a doplnkov.
Rovnako má každý možnosť využiť osobnú bezplatnú konzultáciu v pätnástich Informačných centrách mladých po celom území SR.
K overeniu informácii o sprostredkovateľovi slúži aj špeciálna informačné linka 18 555, na ktorej vyškolený konzultant overí sprostredkovateľa, ako aj poskytne komplexné informácie súvisiace s prácou v zahraničí. Presné otázky je možné zasielať aj elektronickou poštou na adresu info@icm.sk
Pred cestou do zahraničia by malo byť overenie serióznosti sprostredkovateľa prvým krokom, ktorý by mali urobiť všetci záujemci o prácu v zahraničí. O potrebe nepodceňovať túto skutočnosť hovoria aj tragické ukazovatele z minulých rokov.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 19 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých