Aktuality

Kampaň “Každý iný. Všetci rovní.” - Súťaž jednominútových videií

Aktuality | Utorok, 16. Október 2007

obrazok Všetci mladí ľudia vo veku od 14 - 26 rokov majú možnosť zapojiť sa do súťaže, prostredníctvom krátkych videií podporiť myšlienky kampane a vyhrať atraktívne ceny.Cieľom súťaže je vytvorenie jednominútových videií ku kampani “Každý iný. Všetci rovní.”, ktoré budú sledovať myšlienky kampane, prezentovať a vyjadrovať názor mladých ľudí na rozmanitosť a ľudské práva, v súlade s cieľmi Každý iný- všetci rovní.

Každý súťažný príspevok musí ďalej spĺňať nasledovné kritériá:
- musí byť doručený vo formáte DVD video,
- obsahovať oficiálne logo, resp. jeho modifikáciu a webovú adresu kampane http://www.kazdyiny-vsetcirovni.sk ,
- maximálna dĺžka jedného súťažného príspevku môže byť 60 sekúnd.

Všetky návrhy budú posudzované výberovou komisiou, ktorá bude menovaná Iuventou ako sekretariátom kampane. Výberová komisia vyberie 5 najlepších súťažných video príspevkov, celkovo od 1. miesta po 5. miesto. Ocenenie bude nasledovné:
1. miesto:  10 000 Sk
2. miesto:  8 000 Sk
3. miesto:  5 000 Sk
4.-5. miesto:  3 000 Sk

Vybrané príspevky môžu byť súčasťou národných mediálnych výstupov ku kampani Každý iný- všetci rovní.

Viac informácií o kampani “Každý iný. Všetci rovní.” nájdete na: http://www.kazdyiny-vsetcirovni.sk .

Prihlášku a viac informácií nájdete TU.

zdroj: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých