Aktuality

Komuniké EÚ

Aktuality | Pondelok, 14. August 2006

Európska komisia vo svojom komuniké prijatom 19. júla 2006 zdôrazňuje potrebu zlepšenia informovanosti a participácie mladých ľudí za účelom ich plného začlenenenia do demokratického života na európskej a národnej úrovni.

Komuniké zdôrazňuje potrebu zabezpečiť to, aby mladí ľudia mali ľahký prístup k informáciám. Európsky portál pre Mládež, so svojimi webovými odkazmi na portály s mládežnickou tematikou v členských štátoch, sa v tomto ohľade ukázal ako veľmi úspešný. Komuniké tiež žiada opatrenia, ktoré by mali byť zavedené na národnej úrovni za účelom občianskej participácie medzi mladými ľuďmi s dôležitým prvkom štrukturovaného dialógu medzi tvorcami politiky a mladými ľuďmi na témy, ktoré sú pre mladých ľudí dôležité.

Nový program Európskej komisie “Mládež v akcii” (2007-2013) bude podporovať mládežnícku politiku v Európe a pomôže rozvíjať participáciu mladých ľudí v rámci štrukturovaného dialógu.

Plné znenie Komuniké:
http://ec.europa.eu/youth/doc/comm/comm_youth200706_en.pdf

Súvisiace informácie:
Nová generácie programov EÚ pre vzdelávanie a šlkolenia, kultúru a mládež v roku 2007-2013: Mládež v Akcii
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Európska komisia > Mládež
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

zdroj: http://www.mladez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých