Aktuality

Kurz počítačové zručnosti pre mimovládne organizácie

Aktuality | Utorok, 23. Október 2007

obrazokNadácia Pontis pripravila pre slovenské mimovládne organizácie (MNO) kurz zameraný na zvyšovanie zručností v oblasti výpočtovej techniky. Kurz je určený pre pracovníkov MNO, ktorí majú základné počítačové zručnosti a potrebujú si ich rozšíriť.

Cieľová skupina:
· MNO registrované na Slovensku
· výkonní riaditelia, ekonomickí, finanční pracovníci a projektoví manažéri

Termín konania:
Rozsah kurzu je 8,5 hodiny (od 8:30 hod. do 17:00 hod.), s dvoma krátkymi prestávkami na kávu a jednohodinovou prestávkou na obed.
· MS Word mierne pokročilý – 25.10.2007 (štvrtok)
· MS Word pokročilý – 26.10.2007 (piatok)
· MS Excel mierne pokročilý – 29.10.2007 (pondelok)
· MS Excel pokročilý – 30.10.2007 (utorok)
· MS PowerPoint mierne pokročilý – 31.10.2007 (streda)
· Adobe Photoshop základy – 5.11.2007 (pondelok)

Metóda výučby:
Kurz je vedený zážitkovou formou, s využívaním praktických cvičení so spätnou väzbou a riešením konkrétnych úloh a zadaní pod vedením odborného lektora, s výstupom modelovej úlohy. Každý z účastníkov bude mať k dispozícii PC s LCD monitorom a vysokorýchlostným pripojením na internet.

Lektori sú držiteľmi certifikátu MOS – Microsoft Office, kurzy sú akreditované Ministerstvom školstva a každý z účastníkov získa certifikát o absolvovaní kurzu.  Ako bonus obdržia účastníci kurzov zdarma 30 dňovú e-learningovú podporu ku kurzu, ktorý absolvovali.

Program kurzu:
Na kurz sa môže prihlásiť z jednej organizácia iba jedna osoba (max. počet prihlásených na jeden kurz je 10).

MS Word – mierne pokročilý
· formát písma, odseku, odrážok, číslovania
· formátovanie textu
· vkladanie objektov do dokumentu a základy práce s tabuľkami
· štýly, nástroje (pravopis, kontrola písaného textu)
· tlač dokumentu

MS Word –mierne pokročilý
· hlavička a päta v dokumente
· tabuľky
· využitie a organizovanie štýlov, vytvorenie a použitie šablóny
· panely s nástrojmi (prispôsobenie, úpravy)
· základy hromadnej korešpondencie
· základy práce s makrami
· práca s poľom (komentáre, poznámky pod žiarou), možnosti automatických opráv

MS Excel – mierne pokročilý
· formátovanie tabuľky, podmienené formátovanie, adresovanie
· použitie matematických a logických funkcií
· práca so vzorcami, vkladanie komentára
· grafy (vytvorenie, formátovanie, pridávanie trendovej čiary)
· práca s hárkami, tlač

MS Excel – pokročilý
· hlavička a päta v zošite
· vyhľadávanie, databázové, textové funkcie
· úpravy, triedenia, filtrovanie údajov, zabezpečenie hárku
· úprava panelov s nástrojmi, práca s oknami (ukotvenie priečok, rozdelenie okna)
· prenos údajov z MS Excel do MS Word
· základy kontingenčných tabuliek
· možnosti špeciálneho prilepenia, položka menu „Pomocník“

MS PowerPoint
· základné pojmy (prezentácia, snímok)
· práca so snímkami, tvorba, otvorenie a uloženie prezentácie
· vkladanie, prenos a animácie objektov, videosekvencií, zvuku, hypertextových odkazov
· kontrola pravopisu, formát, pohyblivá prezentácia
· tlač stránky s poznámkami a podkladmi, nastavenie vlastností aplikácie MS PowerPoint

Adobe Photoshop
· obsluha menu a nástrojov
· práca s panelom nástrojov (laso, posun, zväčšovanie, orezávanie, text)
· práca s vrstvami
· selekcie, masky, filtre, efekty
· práca s farebnými modelmi, farebné palety
· popis bitmapových formátov, tlač a prepress

Na kurz sa môžete prihlásiť iba písomne - zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky na emailovú adresu: monika.smolova@nadaciapontis.sk. Účasť treba potvrdiť najneskôr 2 dni pred dátumom vybraného kurzu.

Miesto konania:
Všetky kurzy sa uskutočnia v priestoroch spoločnosti KVT – Kurzy Vzdelávanie Tréningy, Zátišie 10, 831 03 Bratislava.

Spojenie MHD:
Autobusy - linka č. 51, zastávka Zátišie, linka č.50,98 zastávka Polus City Center
Električky - linky č. 2, 4, 6, zastávka Zátišie

Partneri projektu:
Cisco Systems Slovakia, spol. s r.o. – vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí. Takmer celá prevádzka Internetu je zabezpečená a smerovaná pomocou produktov Cisco Systems. Spoločnosť prevádzkuje Networking Academy, ktorá sprostredkováva študentom aj pedagógom najnovšie poznatky z oblasti informačných technológií.

KVT – Kurzy Vzdelávanie Tréningy – za 10 rokov svojej existencie sa spoločnosť vypracovala na významnú vzdelávaciu spoločnosť, ktorej cieľom je poskytovanie komplexných služieb v oblasti výpočtovej techniky a informačných technológií. Získala akreditáciu Ministerstva školstva, certifikát kvality EN ISO 9001:2000 a úroveň Certified Partner v partnerskom programe Microsoft.

Pihláška na kurz.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých