Aktuality

Na webe spoločne v rozmanitosti

Aktuality | Štvrtok, 06. December 2007

obrazok Európska komisia začala 4.12. 2007 komunikačnú kampaň k Európskemu roku medzikultúrneho dialógu 2008 s heslom „Spoločne v rozmanitosti“. Súčasťou podujatia bolo slávnostné spustenie internetovej stránky http://www.dialogue2008.eu.

Cieľom európskeho roka medzikultúrneho dialógu je prispieť k vzájomnému porozumeniu a lepšiemu spolunažívaniu. V priebehu tohto roka sa budú skúmať výhody kultúrnej rozmanitosti, aktívna účasť občanov na európskych záležitostiach a posilňovať zmysel pre európsku spolupatričnosť. Ide o spoločnú iniciatívu Európskej únie, členských štátov a európskej občianskej spoločnosti. Na európsky rok bolo vyčlenených 10 miliónov eur s cieľom podporiť informačnú kampaň, prieskumy a štúdie týkajúce sa medzikultúrneho dialógu, spolufinancovanie siedmich najvýznamnejších európskych a 27 národných projektov – jeden v každom členskom štáte – v oblasti medzikultúrneho dialógu v rámci celej EÚ.

V predvečer začiatku kampane komisár Ján Figeľ povedal: „Európa čelí významným výzvam, ktoré majú svoje korene v medzikultúrnych vzťahoch. Európsky rok 2008 nám dáva vzácnu príležitosť preskúmať možnosti zlepšenia vzájomného medzikultúrneho dialógu a medzikultúrnych vzťahov. Môže sa zdať, že táto úloha je príliš ťažká. Pred päťdesiatimi rokmi sa však rovnako neuskutočniteľnou zdala aj myšlienka spojenia rôznych skupín obyvateľstva nášho kontinentu pod jednu strechu – Európsku úniu. Dnes sme svedkami vytvorenia Európskej únie a jej pozoruhodného úspechu pri spájaní európskych krajín. V súčasnosti je potrebné popasovať sa s výzvami kultúrnej a náboženskej rôznosti nášho kontinentu, a preto sme pre tento rok vybrali heslo „Spoločne v rozmanitosti““.

Európska komisia pozýva na podujatie spojené so začiatkom kampane viacero osobností kultúrneho života z celej Európy i sveta, ktorí budú pôsobiť ako „európski veľvyslanci medzikultúrneho dialógu“. Patrí k nim brazílsky spisovateľ Paulo Coelho, slovenský dirigent Jack Martin Händler, rumunský filmový režisér Radu Mihăileanu, slovinský multimediálny umelec Marko Peljhan, katalánsky hráč na basovú violu Jordi Savall, turecký klavirista Fazil Say a srbská víťazka speváckej súťaže Eurovízie Marija Šerifović.

Na podujatí sa zúčastnia aj organizátori a zástupcovia siedmich najvýznamnejších projektov nedávno vybratých na základe otvorenej výzvy na predloženie návrhov, ktoré od Spoločenstva získajú finančnú podporu. Projekty sa týkajú oblasti mestskej kultúry, moderného umenia, účasti mladých ľudí, migrácie, médií, miestnych iniciatív, video-projektov a aktivít prisťahovaleckých komunít. Do všetkých sú zapojení účastníci z niekoľkých členských štátov. Výsledky projektov budú predstavené v druhej polovici roka.

Cieľom internetovej stránky kampane http://www.dialogue2008.eu, ktorá bola vytvorená v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti, je podporovať spoločný európsky priestor pre medzikultúrny dialóg. Jej súčasťou je aj partnerská sekcia zameraná na stimuláciu vytvárania sietí a výmeny osvedčených postupov na úrovni EÚ. Už pred jej oficiálnym spustením sa na stránke nachádza viac ako 500 profilov jednotlivcov a organizácií pracujúcich v oblasti medzikultúrneho dialógu. V priebehu roka 2008 sa okrem iných aktivít zorganizuje šesť bruselských diskusných stretnutí (každé dva mesiace jedno). Každá diskusia sa bude venovať medzikultúrnemu dialógu z iného hľadiska a predmetom diskusií budú také oblasti ako médiá, umenie a dedičstvo, pracovné prostredie, dialóg medzi náboženstvami, vzdelávanie a mládež, migrácia a integrácia.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.dialogue2008.eu

zdroj: http://www.europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých