Aktuality

Nadácia Pontis spustila novú databázu mimovládnych organizácií

Aktuality | Utorok, 22. Máj 2007

Nadácia Pontis na internetovej adrese http://www.ideaxchange.sk sprístupnila novú databázu mimovládnych organizácií. Prináša podrobné informácie v štyroch hlavných sekciách: organizácie, projekty, grantové schémy a produkty a služby.

Databáza obsahuje kontaktné údaje o mimovládnych organizáciách, ich cieľoch a aktuálnych projektoch. Užitočný je prehľad najnovších grantových schém a súčasťou prezentácie je aj ponuka zaujímavých darčekov v podobe výrobkov z chránených dielní. Návštevníci stránky isto uvítajú prehľad služieb neziskových organizácií, medzi ktoré patria napríklad opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, či ponuka na prenájom športových a kancelárskych potrieb. Stránka ako nový zdroj informácií má ambíciou prispieť k transparentnosti a profesionalizácii pôsobenia mimovládnych organizácií. Bude sa postupne kvantitatívne aj kvalitatívne vyvíjať a aktualizovať. Registrácia na nej bezplatná.

Pri tvorbe stránky sme sa zamerali na zlepšenie výmeny informácií medzi mimovládnym a súkromným sektorom. Cieľom je posilnenie ich vzájomného prepojenia a vytvorenie dlhodobých partnerstiev. Firemní donori, ktorí majú záujem pustiť sa do filantropických aktivít, tu nájdu praktický prehľad organizácií a ich projektov, ktoré ponúkajú spoluprácu alebo hľadajú podporu ďalších partnerov. Prehľadný vyhľadávací systém či už podľa oblasti pôsobenia, cieľovej skupiny, alebo miesta realizácie projektu, pomôže návštevníkom stránky nájsť informácie cielene o tých mimovládnych organizáciách a ich projektoch, ktoré sú pre nich relevantné alebo zaujímavé.

http://www.ideaxchange.sk je otvorenou databázou, do ktorej sa môžu kedykoľvek prihlásiť ďalšie organizácie. Už v prvý deň prináša stránka informácie o takmer 100 neziskových organizáciách a vyše 70 prebiehajúcich projektoch. Viac než dve tretiny organizácií predstavujú občianske združenia (72 %), necelých 20 % tvoria neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Okrem nich tu môžu návštevníci nájsť profily vybraných nadácií, neinvestičných fondov a medzinárodných medzivládnych organizácií. Drvivá väčšina zaregistrovaných organizácií pracuje s deťmi a mládežou, dospelými, postihnutými a dobrovoľníkmi. Väčšina realizovaných projektov je z oblasti vzdelávania a vedy, sociálnej starostlivosti, ochrany práv a filantropie. Najvyšším počtom organizácií (46) je zastúpený Bratislavský kraj, nasledovaný Banskobystrickým (11) a Prešovským (10), mnohé z bratislavských organizácií však pôsobia celoslovensky alebo v rámci celého západoslovenského regiónu. Intenzívne medzinárodné aktivity realizuje 12 zaregistrovaných organizácií.

Internetovej databáze http://www.ideaxchange.skpredchádzalo úspešné stretnutie 20 mimovládnych organizácií na Ideaxchange - Trh projektov neziskových organizácií. Myšlienka prepojenia plánov, zdrojov a podpory spolupráce sa dnes v podobe elektronickej databázy prenáša na internet. Projekt finančne podporil CEE Trust for Civil Society, autorom grafického dizajnu je Michal Melich, spoločnosť Lenadesign a programovanie realizovala spoločnosť CORE4, s.r.o.

Veľmi nás potešia Vaše pripomienky aj návrhy k stránke. Akékoľvek informácie o podujatiach, aktivitách či grantoch aktuálnych pre mimovládne organizácie nám stačí zaslať elektronicky a radi ich zverejníme. Ďalšie informácie poskytne: Monika Smolová, programová koordinátorka, Nadácia Pontis, Grösslingová 59, 811 09 Bratislava, tel.: 02 / 5710 8122, monikas@nadaciapontis.sk

Nadácia Pontis
Sme jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Naším cieľom je podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti slovenských mimovládnych organizácií. Poskytujeme granty, pôžičky, odbornú pomoc a konzultácie. Podporujeme firemnú filantropiu a firemné dobrovoľníctvo, presadzujeme spoločenskú zodpovednosť firiem a spravujeme nadačné fondy. Sme administrátorom združenia Business Leaders Forum, poslaním ktorého je motivovať firmy podnikajúce na Slovensku k spoločenskej zodpovednosti. Našimi projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporujeme disidentov a občiansku spoločnosť v totalitných a neslobodných krajinách, ako sú Bielorusko a Kuba. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využívame v Srbsku. Presadzujeme zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých