Aktuality

Národné letáky reagujúce na rasizmus v Európe

Aktuality | Štvrtok, 06. Júl 2006

Tieto letáky majú za úlohu vyzdvihnúť antirasistické iniciatívy v národnom kontexte v Európe a taktiež poskytovať informácie o mimovládnych a národnych opatreniach, ktoré môžu pomôcť riešeniu rasovej diskriminácie. Letáky si môžete stiahnuť v PDF formáte, kópie môžete získať od každého národného koordinátora ENAR: http://www.enar-eu.org/en/publication/national_leaflets/index.shtml

Letáky publikovala Európska sieť proti rasizmu (ENAR) - sieť európskych mimovládnych organizácií bojujúcich proti rasizmu vo všetkých členských štátoch EÚ: http://www.enar-eu.org/ .

Súvisiace informácie:

Európsky portál pre Mládež > Vaše práva > Všetci odlišní, všetci rovní:

http://europa.eu/youth/your_rights/all_different,_all_equal/index_eu_en.html

ZDROJ: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých