Aktuality

Novinárska cena EÚ “Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.”

Aktuality | Štvrtok, 26. Júl 2007

Jednou z aktivít kampane Európskej Únie s názvom "Za rozmanitosť. Proti diskriminácii" a ktorá momentálne prebieha aj na Slovensku, je súťaž ´Novinárska cena 2007´( Journalist Award 2007 ). Prihlásiť sa do nej môžu žurnalisti zo všetkých 27 členských štátov EÚ pôsobiaci v printových i internetových médiach.

Články na tému rozmanitosti alebo diskriminácie na základe rasového alebo etnického pôvodu, viery či náboženského presvedčenia, veku, postihnutia, sexuálnej orientácie alebo pohlavia môžu byť napísané v ktoromkoľvek z 23 oficiálnych jazykov EÚ a musia byť publikované v médiu sídliacom v ktoromkoľvek z členských štátov EÚ. Do súťaže sa môžete prihlásiť na :
http://www.journalistaward.stop-discrimination.info/ , kde nájdete online prihlášku i ďalšie informácie o súťaži. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2007. Rok 2007 bol vyhlásený za ´Rok rovných príležitostí pre všetkých`, bude v rámci súťaže udelená aj špeciálne cena ´Európskeho roku rovných príležitostí pre všetkých.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých