Aktuality

Ocenenie Rady Európy “Young active citizenship”

Aktuality | Pondelok, 23. Apríl 2007

Po piaty krát udeľuje Rada Európy ocenenie "Young active citizenship Award" s cieľom podporiť aktívnu participáciu mladých ľudí prostredníctvom inovatívnych projektov.

Jedným z cieľov ocenenia je vyzdvihnúť potrebu spolupráce mladých ľudí s predstaviteľmi verejných inštitúcií na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Súťaže sa môžu zúčastniť mimovládne organizácie a mládežnícke organizácie aktívne v mládežníckej politike prispievajúce svojou činnosťou k šíreniu hodnôt kampane Rady európy “Každý iný-všetci rovní”, ktorými sú rôznorodosť, ľudské práva a participácia. Záujemcovia môžu posielať svoje nominácie na prihláške (viď príloha) v anglickom alebo francúzskom jazyku do 9.júla 2007 na email maziniova@iuventa.sk alebo adresu:
Sekretariát kampane “Každý iný-všetci rovní”
Iuventa
Karloveská 64
842 58 Bratislava

Vyber si svoje Informačné centrum mladých