Aktuality

Prezentačný deň v SOU

ICM BB Spravodajstvo | Streda, 17. Október 2007

Informačné centrum mladých v Banskej Bystrici zorganizovalo „Informačno-prezentačný deň ICM“ pre študentov prvých ročníkov SOU poľnohospodársko-potravinárskeho v Banskej Bystrici.

Na pôde školy sa noví študenti dozvedeli o ponukách a službách ICM a o možnostiach, ktoré im informačný a poradenský servis ICM môže poskytnúť. Mladí ľudia v diskusii prejavili o služby ICM veľký záujem, najviac ich zaujímala oblasť pracovného servisu v SR a v zahraničí, ako aj štúdium a možnosti štipendijných pobytov v zahraničí, či možnosti využitia voľného času v meste pod Urpínom.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých