Aktuality

Prihláste sa do súťaže o Európsku Karlovu cenu mládeže!

Aktuality | Štvrtok, 10. Január 2008

obrazokPodieľate sa na projekte, ktorý súvisí s rozvojom Európskej únie, jej integráciou a identitou? Máte zároveň 16 až 30 rokov? Potom spĺňate základné podmienky na prihlásenie sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. Spoločne ju organizujú Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene. Prihlásiť sa môžte do 8. februára.

Európska cena Karola Veľkého pre mládež je určená projektom, ktoré propagujú európske a medzinárodné porozumenie a podporujú rozvoj európskej identity a integrácie. Ocenené projekty by zároveň mali slúžiť mladým ľuďom ako vzorový príklad vzájomného spolužitia Európanov.

Ako sa prihlásiť?

Do súťaže sa môže prihlásiť každý občan alebo obyvateľ jednej z 27 krajín EÚ vo veku 16 až 30 rokov. Prihláška bude akceptovaná v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, teda aj v slovenčine.

Projekty sa môžu zamerať na prípravu rôznorodých podujatí pre mládež. Môže však ísť aj o výmenné pobyty či internetové projekty s európskou tematikou. Prihlášky nájdete na webových stránkach informačných kancelárií EP, ako aj na samotnej webstránke súťaže. Odkaz na ňu nájdete na pravej strane sekcie Aktuality, ako aj pod týmto článkom.

Dvojkolový výber


Hodnotenie projektov prebehne v dvoch fázach. Do 14. marca 2008 sa rozhodne o víťazovi z každého členského štátu. O najlepšom slovenskom návrhu tak budú rozhodovať dvaja europoslanci a jeden zástupca mládežníckej organizácie.

V druhej fáze zhodnotí projekty národných víťazov porota zložená z troch poslancov Parlamentu a jeho predsedu, Hansa-Gerta Pötteringa, doplnená o štyroch zástupcov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého. Meno celkového víťaza sa dozvieme 4. apríla 2008.

Lákavé ceny

Tri najlepšie projekty získajú finančné odmeny vo výške 5000, 3000 a 2000 eur a ich autori osobne navštívia Európsky parlament v máji 2008. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 29. apríla v nemeckom meste Aachen. Nezabudnite! Uzávierka prihlášok je 8. februára.

Viac info
Webstránka súťaže s prihláškou
Medzinárodná Cena Karola Veľkého (anglicky)
Informačná kancelária EP na Slovensku

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu
Foto: http://www.europarl.europa.eu

Vyber si svoje Informačné centrum mladých