Aktuality

Programové vyhlásenie vlády SR, pozitívne pre podporu práce s deťmi a mládežou

Aktuality | Nedeľa, 30. Júl 2006

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike oceňuje postup vlády Slovenskej republiky pri tvorbe svojho programového vyhlásenia. Programové vyhlásenie vlády SR venuje zvýšenú pozornosť aj podpore práce s deťmi a mládežou. Je to prvá vláda v novodobých dejinách Slovenska, ktorá prináša jasnú predstavu o svojej mládežníckej politike.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike pozitívne hodnotí tú skutočnosť, že prioritou novej vlády je aj podpora Informačných centier mladých na Slovensku a podpora rozvoja informačných a poradenských služieb pre mládež.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike ponúka vláde SR dialóg a pomoc pri plnení cieľov uvedených v jej programovom vyhlásení.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 18 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých