Aktuality

Projekt Tesco Charita 2008

Aktuality | Streda, 01. August 2007

Tesco Charita roku je projekt, ktorý má za cieľ podporiť každý rok jednu vybranú neziskovú organizáciu s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá pracuje v sociálnej oblasti. V rámci spoločného projektu Tesco poskytuje predajné plochy svojich obchodov, PR a marketingovou podporu i prácu svojich zamestnancov k zabezpečeniu finančnej zbierky a doprovodných aktivít usporiadaných vybranou organizáciou.

Medzi role neziskovej organizácie patrí aj:

 • Poskytnutie ucelených informácií o projekte a plánovanom využití finančných prostriedkov a vypracovanie návrhu realizačného plánu, prípadne zapojenie partnerských organizácií
 • Zabezpečenie a školenie dobrovoľníkov
 • Zodpovednosť za zbierkové peniaze
 • Koordinácia projektu podľa vopred stanoveného časového harmonogramu
 • Reporting spoločnosti Tesco o priebehu akcií a výške vybraných finančných prostriedkov v priebehu projektu v dohodnutých termínoch
 • Tlačové správy pre média - informácie o výťažku zbierky, o priebehu projektu

Medzi role spoločnosti Tesco patrí aj:
 • Poskytnutie finančnej podpory pre realizáciu zbierkových a sprievodných projektov ako aj projektové plánovanie a riadenie projektu
 • Distribúcia predmetov do všetkých obchodov
 • Propagačná a mediálna podpora - plagáty, rozhlasový spot v obchodoch, spoločné tlačové správy
 • Priestor obchodov pre zbierku a sprievodné podporné aktivity ako aj priestor pre nástenky či bannery pre prezentáciu organizácií
 • Spolupráca zamestnancov pri organizovaní zbierky

Viac informácií ako aj prihlášku do výberovéhp konania nájdete na: http://www.itesco.sk/charitaroku

Zdroj: http://www.mladez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých