Aktuality

Seminár slovenských štipendistov

Aktuality | Štvrtok, 11. Október 2007

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) si Vás dovoľuje informovať o seminári bývalých slovenských štipendistov DAAD (Nemecká ademická výmenná služba) "Nemecko a Slovensko v európskom vedeckom a hospodárskom priestore", ktorý sa bude konať v Bratislave od 12. do 14. októbra 2007.

Ide o prvé podujatie tohto druhu od roku 1963, keď sa začali realizovať slovensko-nemecké akademické výmeny. Podrobnejšie informácie o seminári, jeho
programe, o DAAD a SAIA nájdete v priložených súboroch. Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok 12. októbra v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave na Vajanského nábreží. Seminár sa uskutoční v sobotu 13. októbra v Auditoriu Maximum Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 6 (Právnická fakulta UK). Seminár otvoria prorektor UK Peter Osuský a prezident DAAD Theodor Berchem, slávnostný prejav bude mať Ján Figel, eurokomisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež.

DAAD na nemecko-slovenskú akademickú výmenu vynaložilo v rokoch 1993 - 2006 približne 15 miliónov eur. V rokoch 1996 - 2005 celkovo podporilo 3 175 občanov SR a 1 057 občanov Nemecka.

SAIA od roku 1991 poskytuje záujemcom o štipendijné pobyty v Nemecku informácie o štipendiách DAAD pre Slovensko a spolupracuje pri zabezpečení výberových konaní. V tlačovej správe nájdete aj prehľad aktuálnych štipendií na rok 2008/2009, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, s termínmi uzávierok. Slovenskí študenti vysokých škôl, doktorandi či mladí vedeckí pracovníci sa môžu uchádzať o mesačné až ročné štipendiá, ktorých výška sa pohybuje od 715 do 2 240 eur/mesiac. Prvé uzávierky žiadostí sú už 15. novembra 2007.
Bližšie informácie o štipendiách nájdete na http://www.saia.sk

V prípade záujmu o bližšie informácie o seminári kontaktujte, prosím, koordinátorku DAAD Moniku Brečkovú (monika.breckova@saia.sk, 02/ 5441 1426 alebo 0904 059 629 - v prípade volania na mobil počas seminára Vás žiadame volať počas prestávok, toto číslo má k dispozícii koordinátorka programu iba počas konania seminára).
Program_DAAD_program.doc
Program_DAAD_burza.doc

Vyber si svoje Informačné centrum mladých