Aktuality

Športové leto

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 01. Október 2019

obrazok
Počas leta sme opäť športovali spolu s členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu ale aj so všetkými, ktorí mali záujem a svoj voľný čas vyplnili športovaním. Usporiadali sme viacero športových dní, počas ktorých sme sa zabavili futbalom, volejbalom a pre nás novou aktivitou ktorou je Bumper futbal. Na nesúťažných športovaniach sa zúčastnili mladí ľudia od 13 do 30 rokov. Športové aktivity sa uskutočnili na umelej tráve ZŠ Clementisova a v telocvični ZŠ Nábrežná. Počas októbra máme spolu s mládežou naplánované ďalšie nesúťažné športovania, či už to bude futbal alebo florbal. Počas celého septembra sme každý utorok organizovali s mládežou nesúťažné športovanie. Do športovania sme zapojili aj deti, ktoré trpia autizmom v spolupráci s občianskym združením SPOSA KNM. Aj takýmito aktivitami vytvárame a združujeme silnú komunitu mladých ľudí, ktorí majú záujem o svoje okolie a chcú sa podieľať na verejných podujatiach. Aj takto chceme začleniť znevýhodnené deti a mládež do vrejného života a tým ich viac integrovať do spoločnosti a zvyšovať povedomie o tomto ochorení. Týmito aktivitami motivujeme deti a mládež, aby zmysluplne trávili svoj čas a taktiež rozširujeme povedomie o zdravom životnom štýle.obrazok

obrazok

Táto aktivita bola podporená Nadáciou EPH a mestom Kysucké Nové Mesto.

obrazok

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých