Aktuality

Európske možnosti pre mládež (Spoznaj kultúru cez školu)

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 13. Marec 2019

Dňa 12. 3. 2019 usporiadalo občianske združenie SYTEV spolu s dobrovoľníkmi z YC|Mládežnícka klubovňa udalosť „Spoznaj kultúru cez školu“.
Jednalo sa o 2. ročník podujatia na ktorom vystúpili dobrovoľníci z Francúzska, Holandska a Ruska a gymnazistom prezentovali svoju krajinu, kultúru, zvyky a tradície a všetko to, čo mladých zaujímalo.
Keďže sa v dome kultúry stretlo viacero národností, akcia prebiehala v anglickom jazyku.
Začiatok akcie bol o 8 hodine a akcia trvala do pol 12. Po spomínaných dobrovoľníkoch na záver vystúpil Lukáš Hrošovksý z občianskeho združenia Sytev a prezentoval európsky program Erasmus +, ktorý mladým ľuďom ponúka obrovské možnosti v oblasti cestovania, vzdelávania, získavania nových skúsenosti...
Podujatie môžeme zhodnotiť ako úspešné a interaktívne, pretože študenti sa mohli zapojiť a klásť otázky pomocou mobilnej aplikácie.

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Eurodesk Slovensko

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých