Aktuality

Sprievodca mladých po internete

Aktuality | Utorok, 30. Október 2007

obrazokINFOPAS Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR má mladým ľuďom zabezpečiť rýchlu orientáciu v sieti internetu. V brožúrke vreckového formátu nájdu najzaujímavejšie adresy s informáciami pre mládež.

Nájsť v záplave informácií hodnoverné a spoľahlivé zdroje môže byť problémom. ZIPCeM preto vydalo brožúrku INFOPAS obsahujúcu viac, ako 64 aktívnych adries s užitočnými informáciami pre mladých. Webové odkazy uvedené v materiály sú rozdelené do jednotlivých kategórii. obrazokV Informačnom a pracovnom servise sú linky na stránky sprostredkovávajúce prácu, poradenstvo pri hľadaní zamestnania, či životopise. Sekcia Vzdelávanie ponúka weby venujúce sa vysokým a stredným školám, štipendiám, či štúdiu v zahraničí. Infopas uvádza aj odkazy na ľahšie možnosti cestovania, vyhľadanie lacného ubytovanie a zábavy, či aktívne trávenie voľného času. Záujemci v ňom nájdu aj adresy, kde môžu zájsť v prípade otázok duševného zdravia, sexuálnej orientácie, či prevencii HIV, drog alebo diskriminácie.

Materiál je určený mladým ľuďom, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v prostredí internetu, ale aj tým, ktorí hľadajú nové informačné kanály. INFOPAS je k dispozícii bezplatne v každom Informačnom centre mladých v SR, ako aj v mobilnom informačnom centre mladých INFOMOBILE.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky v náklade 30 000 kusov.  Môžu si o ňu požiadať mladí ľudia, školy, detské a mládežnícke organizácie, kluby, knižnice a internetové kaviarne. Viac informácií o INFOPASe a jeho dostupnosti na http://www.icm.sk a http://www.zipcem.sk

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike / ZIPCeM / je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 15 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých