Aktuality

Súťaž Deň bezpečnejšieho Inetrnetu 2008: “Život online je to, čo si Ty vyberieš z IT”

Aktuality | Streda, 07. November 2007

Je internet pozitívnym alebo negatívnym prvkom dnešného života ? Slúžia mobilné telefóny skutočne iba “spájaniu ľudí”? Môžeme veriť všetkému, čo vidíme na internete ? Správame sa inak vo virtuálnej realite ako v skutočnom svete? Ako naše správanie ovplyvňuje online prostredie?


Zodpovedz tieto otázky a zúčastni sa súťaže. Súťaže je určená školám, centrám voľného času, mládežníckym skupinám, vzdelávacím inštitútom, atď., a môžu sa jej zúčastniť deti a mladí ľudia vo veku od 5 do 19 rokov. Účastníci môžu pochádať z: Rakúska, Belgicka, Cypru, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Grécka, Islandu, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, španielska, Švédska, Spojeného kráľovstva. Účastníci súťaže by mali pracovať v skupinách a vytvoriť upozorňujúci odkaz na tému využívania informácií a komunikačných technológií, predovšetkým internetu a mobilných telefónov.

Súťažné príspevky by mali byť inšpirované témou “Život online je to, čo si TY vyberieš z IT” a poukázať na to, že správanie užívateľov má vplyv na online prostredie.

Termín uzávierky registrácie tímov a zaslania súťažných príspevkov je 20. január 2008.

Viac informácií o súťaži (pravidlá, ceny) nájdeš na:
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid.htm

zdroj:www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých