Aktuality

Súťaž “Moja Európa 2007”

Aktuality | Štvrtok, 12. Júl 2007

Pre každého jedinca má pojem "Európa" respektívne "Európan" rozličný význam. Mladých ľudia si pri tomto slove vybavia odlišné predstavy, myšlienky, ideály, názory či dokonca kritiku.

Úlohou mladých vo veku 16 až 20 rokov je preto vytvoriť film, ktorý by vykresloval ich vlastnú víziu a názor na Európu. Film by nemal byť dlhší ako 30 minút a mal by byť v angličtine, prípadne s anlickými titulkami.
Tieto filmy budú následne vysielané v rôznych častiach Európy v rámci Európskeho filmového festivalu. Cieľom festialu bude pomocou týchto filmov rozpútať diskusiu o rozličných víziach Európy.
Uzávierka prihlášok je 1.8.2007. Prihlášku a bližšie informácie možno nájsť na stránke http://www.myeurope.citizens-of-europe.eu a tiež na http://myeurope.citizens-of-europe.eu/download/myeurope_flyer_slovak.jpg

zdroj: http://www.mladez.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých