Aktuality

Brain&Breakfast - Inšpiratívne raňajky

SYTEV KN Spravodajstvo | Nedeľa, 09. Február 2020

Vo štvrtok 6. februára sme organizovali ďalšie Inšpiratívne raňajku v YC|Mládežnícka klubovňa, tentoraz na tému "Transformácia spoločnosti a inovácie" o ktorej nám viac porozprával Prof. RNDr. Vladimír Šucha DrSc., ktorý viedol ako generálny riaditeľ Spoločné výskumné centrum EÚ v Bruseli. Počas toho sme sa dozvedeli, ako sa spoločnosť transformuje v oblasti digitalizácie ale aj v oblasti spoločneskej, geopolitickej či klimatickej tranformácie. Ako ostatné krajiny, tak aj Slovensko musí regovať na tieto zmeny a snažiť sa im prispôsobiť a čo najlepšie sa s nimi vyrovnať.S týmito otázkami samozrejme súvisi aj vznik a zánik nových pracovných pozícii. Keďže sme jednou z najviac priemyselných krajín zameraných na automobilový priemysel, je predpoklad, že práve tieto pracovné miesta budú v budúcnosti ohrozené digitalizáciou a ľudia tak budú nutení zameriať sa na iný druh práce. Na to nadväzuje aj nastavenie školského vzdelávacieho systému, ktorý taktiež musí reagovať na zmeny a potreby pracovného trhu a je potrebné ho modernizovať a prispôsobiť na podmienky, ktoré v budúcnosti nastanú.


Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých