Aktuality

Uzávierka grantového kola „Informácie – most medzi generáciami“ už o týždeň

Aktuality | Štvrtok, 04. Október 2007

Ešte sedem dní majú záujemcovia na zasielanie žiadostí o podporu v rámci grantového kola Nadačného fondu Slovak Telekom „Informácie – most medzi generáciami“. O podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, ako aj komunitné nadácie. Svoje projekty pre prvé grantové kolo je potrebné poslať do 10. októbra 2007 do Nadácie Intenda, ktorá nadačný fond spravuje.

V rámci grantového kola „Informácie – most medzi generáciami“ bude prerozdelený 1 milión korún na podporu projektov vytvárajúcich zaujímavé príležitosti na dialóg medzi generáciami, ktorý posilní vzájomnú solidaritu, pomôže predchádzať medzigeneračným konfliktom a vytvorí podmienky pre prenos dôležitých informácií a zručností. Z Nadačného fondu Slovak Telekom budú podporené projekty, ktoré viditeľným spôsobom zlepšia kvalitu života ľudí z rôznych generácií, budú zamerané na sprostredkovanie výmeny informácií medzi skupinami, ktoré bežne spolu nekomunikujú s dôrazom na medzigeneračný dialóg a aj prostredníctvom multimediálnych technológií.
Okrem podpory pre organizácie Nadačný fond Slovak Telekom priebežne podporuje aj jednotlivcov – konkrétne nákup kompenzačných pomôcok súvisiacich so získavaním informácií pre zdravotne znevýhodnené deti, mladých ľudí a osoby, ktoré sa o nich starajú. Aj v tomto prípade je potrebné posielať žiadosti o podporu do Nadácie Intenda.
Príslušné formuláre a detailnejšie informácie o podmienkach podpory nájdu záujemcovia na http://www.fondst.sk alebo v Nadácii Intenda.
Nadačný fond Slovak Telekom založila spoločnosť Slovak Telekom v spolupráci s Nadáciou Intenda s cieľom pomôcť zdravotne, sociálne alebo inak znevýhodneným ľuďom a zlepšiť ich prístup k užitočným informáciám.

Správca nadačného fondu: Nadácia Intenda
Pražská 11, 811 04 Bratislava
tel. č.: 02/57 29 79 02
fax: 02/57 29 71 17
e-mail: fondst@intenda.sk
http://www.fondst.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých