Aktuality

V Trenčianskom kraji sme sa zapojili do tvorby novej Stratégie SR pre mládež.

ZIPCeM novinky | Štvrtok, 07. November 2019

obrazok
Stratégia Slovenskej republiky pre mládež je jeden z nosných plánov v práci s mládežou u nás. Opiera sa o Stratégiu EÚ pre mládež, špecificky je však vytváraná pre podmienky na Slovensku. Jej hlavným zámerom ale je, aby bola dôveryhodná. Toto je možné dosiahnuť len vtedy, keď bude pripravená s ozajstným zapojením kľúčových hráčov, tých, ktorí prácu s mládežou vykonávajú dlhodobo a poctivo.
Tento dokument, ktorý primárne vychádza z dielne Odboru mládeže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, práve teraz prechádza niekoľkými fázami pripomienkovania. Preto sme aj my, za Združenie Informačných a poradenských centier a Informačného centra mladých v Prievidzi, prispeli svojim dielom v zbere podnetov a nastaveniu rámca dokumentu, ktorý príde do platnosti už od roku 2021.

A aká je naša spoločná vízia? Aký by mal byť mladý človek, korému sa v oblasti práce s mládežou dostane kvalitnej starostlivosti, uktovenej práve v novej Stratégii SR?
Víziou je, aby každý mladý človek:
- konal udržateľne, morálne a zodpovedne,
- mal kľúčové kompetencie potrebné pre život,
- bol aktívnou súčasťou komunity,
- myslel kriticky a kreatívne,
- poznal svoje práva,
- dbal na svoje fyzické a psychické zdravie.

V prievidzskom Centre voľného času Spektrum sa 6.11.2019 stretli zástupcovia verejnej správy, mládežníckych organizácií, školských zariadení a samozrejme, aj samotní mladí ľudia, ktorí majú s prácou s mládežou skúsenosti. Spoločne sme rozmýšľali a tvorili návrhy, ako túto ideálnu víziu naplniť. Okrem dobrej atmosféry sme mali možnosť dozvedieť sa, aká je práca s mládežou v Trenčianskm kraji pestrá a prípadne si naplánovať ďalšie, spoločné aktivity.
Vypočuli sme si, aké aktivity má pre mladých pripravený Slovenský skauting, Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi, Centrum voľného času v Prievidzi a Púchove, organizácia Spokojnosť n.o., ale aj Mesto Handlová, alebo Súkromná základná škola z Púchova. No a samozrejme, prezentovali sme ponuku aktivít za ZIPCeM a ICM Prievidza.

Rovnaké stretnutia v tomto duchu prebiehali vo všetkých ostatných slovenských VÚC. Ich organizátorom je Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, prostredníctvom svojich regionálnych koordinátorov. My ďakujeme za toto stretnutie pani Daniele Gavalierovej, regionálnej koordinátorke za Trenčiansky kraj a za facilitáciu stretnutia pani Alene Minns, zástupkyni generálneho riaditeľa organizácie Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.
Zostáva nám veriť, že tento dokument, vznikajúci na základe dôkazov a nie od stola, bude mať po svojom uvedení váhu a podporu nielen zdola, u nás, ktorí ho tvoríme, ale aj zo štátnej a verejnej správy, ktorá môže prácu s mládežou dostať na ešte vyššiu a profesionálnejšiu úroveň.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých