Aktuality

Valné zhromaždenie ERYICA

Aktuality | Sobota, 23. September 2006

V dňoch 18. - 21. novembra 2004 sa v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave opäť po jedenástich rokoch konalo Valné zhromaždenie ERYICA - European Youth Information and Counselling Agency.

ERYICA je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1986, je zaregistrovaná v Grand-Duchy v Luxembursku, jej sekretariát sídli v Paríži. Jedným z cieľov organizácie je koordinácia činnosti a zvyšovanie úrovne kooperácie medzi subjektami, ktoré sa zaoberajú informačnými a poradenskými službami pre mladých ľudí (aj keď neexistuje presné vekové obmedzenie cieľovej skupiny) v celoeurópskom meradle. ERYICA sa snaží vytvoriť a prepojiť celoeurópsku sieť štruktúr, ktoré pôsobia v uvedených oblastiach.

Všetko pre mladých - uplatňovanie práva na informácie a aktívne zapájanie sa do iniciatív v demokratickej spoločnosti je hlavným ideovým princípom organizácie.

Práve ERYICA bola nositeľom prijatia Európskej charty informácií pre mládež, ktorá bola schválená na IV. Valnom zhromaždení v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v roku 1993. V roku 2004, teda po jedenástich rokoch, na rokovaní XV. Valného zhromaždenia ERYICA sa opäť hovorilo o zmene Európskej charty informácií pre mládež. Významnosť tohto stretnutia bola v tom, že to bolo opäť na Slovensku, kde sa schvaľovala Európska charta informácií pre mládež. Európska charta informácií pre mládež je významným dokumentom, ktorá naznačuje ako a za akých podmienok sa majú mladým ľuďom poskytovať informácie. Uvedená charta sa za posledných 11 rokov stala významným dokumentom na Európskej úrovni.

Nová Európska charta informácií pre mládež ustanovuje, že mladý človek má právo na úplné, pravdivé a bezplatné informácie z rôznych oblastí jeho života. Poskytnutá informácia zároveň musí byť nezávislá na akejkoľvek politickej, náboženskej orientácií alebo akejkoľvek ideológii. Vďaka slovenským reprezentantom sa do charty podarilo presadiť aj veľmi dôležitú časť o tom, že informácie musia byť prístupné všetkým mladým ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy, presvedčenia alebo ich ekonomického a sociálneho postavenia a zároveň sa bude klásť dôraz na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Slovenským zástupcom v tejto medzinárodnej organizácií je Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR ako sieť Informačných centier mladých ktoré pôsobia na Slovensku už od roku 1990.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) je strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeM-u je spolupráca s ICM, ich metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie a poradenstvo.

Účastníci XV. Valného zhromaždenia s takmer 20 krajín Európy navštívili počas svojho pobytu v Bratislave aj dve Informačné centrá mladých. Informačné centrum mladých v Partizánskom a v Topoľčanoch.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých