Aktuality

Valné zhromaždenie ZIPCeM rozhodlo o profesionalizácii ICM

Aktuality | Pondelok, 26. Marec 2007

Valné zhromaždenie Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR 24.marca 2007 v Banskej Štiavnici hodnotilo rok 2006, vytýčilo priority pre nasledovné roky a schválením nových stanov a prístupovej zmluvy pre ICM posunulo na profesionálnu úroveň poskytovanie informačných a poradenských služieb.

Zúčastnení zástupcovia ICM zhodnotili Výročnú správu za rok 2006, ktorý bol spojený s rozširovaním koordinačnej činnosti, školeniami, tlačou vlastných informačných materiálov, participáciou na slovenských i medzinárodných projektoch a zvyšovaním starostlivosti o klienta prostredníctvom webu http://www.icm.sk, informačnej linky 18 555 a osobných konzultácií.

Medzi hlavné body programu patrilo schválenie nových stanov zosúladených s novou prístupovou zmluvou za člena ZIPCeM, ktorá významnou mierou zvyšuje profesionálny charakter činnosti ICM. Medzi priority patrí jednotný prístup práce s klientmi, profesionálny konzultant pracujúci na plný pracovný úväzok a otváracie hodiny pre klientov v pracovné dni od 11:00 - 17:00, ako aj zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb, čo by v súlade s programovým vyhlásením vlády malo do budúcich rokov zabezpečiť profesionálne Informačné centrum mladých , minimálne v každom okresnom meste.

K skvalitneniu informačného servisu prispeje aj schválený Edičný plán na rok 2007, vychádzajúci z jednotnej klasifikácie informácií pre mládež so zreteľom najmä na hľadanie si zamestnania, psychologických, či sexuologických problémov a otázok.

V doplňujúcich voľbách do orgánov ZIPCeM bola za podpredsedníčku pre zahraničné vzťahy zvolená Jana KNOPPOVÁ z ICM Banská Štiavnica.

Uvedené snahy, ako aj ohlasy zúčastnených strán sa jednoznačne vyjadrili za prechod od dobrovoľníctva k profesionalite Informačných centier mladých.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ďalej len ZIPCeM) je reprezentant siete organizácií aktívne pracujúcich s informáciami pre mladých ľudí na Slovensku. V súčasnej dobe združujeme 15 Informačných centier mladých v mnohých regiónoch SR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých