Aktuality

Vyhrajte s kresbou Afriky

Aktuality | Pondelok, 22. Október 2007

Zapojte sa do európskej súťaže Cena mládeže za rozvoj 2007. Nakreslite alebo vytvorte multimediálnu prezentáciu o živote v rozvojových krajinách Afriky a aký dopad majú na ne klimatické zmeny. Prídťe sa inšpirovať do bratislavského Polusu, kde sú do 12. novembra 2007 vystavené súťažné práce z minulého ročníka súťaže.

Pozývame mladých ľudí z celej Európy vo veku 16–18 rokov, aby sa zapojili do tohto projektu. Stačí, ak nám zašlú svoj návrh alebo výtvarnú prácu, ktorá podľa ich názoru najlepšie poukazuje na vplyv zmien v životnom prostredí na rozvojové krajiny. Ich kreatívna vízia môže pomôcť zvýšiť informovanosť medzi ich spolužiakmi, učiteľmi, v ich rodinách a medzi ostatnými známymi.

Africké krajiny čelia niekoľkým závažným problémom, s ktorými zápasí rozvojový svet. Podsaharská oblasť čelí obrovským problémom, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, vodou a energiou a trvalo udržateľným cestovným ruchom, a na ktoré chceme poukázať aj tým, že sme ich určili za témy tohtoročnej Ceny mládeže za rozvoj. Mnohé rozvojové krajiny na celom svete postihuje globálne otepľovanie a ich hlavným problémom je dostupnosť čerstvej a čistej vody.

Víťazov 1. a 2. miesta v každej krajine spolu s ich učiteľmi pozveme na dvojdňový pobyt
v Bruseli. Súčasťou návštevy bude aj slávnostné odovzdávanie cien, počas ktorého budú žiakom udelené ich ceny národných víťazov.
obrazok
Hlavnou cenou bude výlet do Afriky, ktorého sa zúčastnia víťazi a ich učitelia. Keďže EÚ je jedným z popredných aktérov podporujúcich spoluprácu rozvojových krajín s krajinami na celom svete, hlavným zmyslom cesty víťazov do Afriky bude vidieť na vlastné oči, ako EÚ poskytuje svoju pomoc rozvojovým krajinám. Navštívia projekty zamerané na spoluprácu s rozvojovými krajinami v oblasti vzdelávania, ktorých súčasťou sú dôležité podnety pochádzajúce od členských štátov EÚ, ako aj od Komisie. Takýmto spôsobom budú žiaci môcť preniesť svoj odkaz o klimatických zmenách do projektov v Afrike.

Pravidlá

Súťaž Cena mládeže za rozvoj je určená pre školy v 27 členských štátoch Európskej únie. 

• Žiaci musia byť vo veku od 16 do 18 rokov (vrátane) v deň uzávierky súťaže.
• Všetky príspevky musia reprezentovať školu.
• Jeden žiak môže zaslať maximálne jeden príspevok.
• Uzávierka súťaže je 6. januára 2008.

Príspevky

Všetky príspevky musia pozostávať z dvoch častí:
• krátkej správy
• výtvarnej práce v podobe plagátu alebo multimediálnej prezentácie.

Pre súťažný ročník 2007 je v centre záujmu Afrika - trvalo udržateľný rozvoj. Príspevky sa môžu venovať týmto trom témam: Klimatické zmeny, Voda a energia a Trvalo udržateľný cestovný ruch. Žiaci si môžu vybrať jednu z tém alebo ich spojiť.

Je potrebné, aby ste vyplnili formulár na webovej stránke a uviedli v ňom bližšie informácie o škole a krátku správu. Príspevky môžete zaslať alebo digitálne použitím toho istého formulára, alebo poštou na adresu Európskej siete škôl v Bruseli.

Prosíme vás, aby ste svoje príspevky zasielali aspoň 2-3 týždne pred uzávierkou súťaže, tým zaručíte, že vaše príspevky nám budú doručené pred termínom uzávierky. Nebudeme robiť žiadne výnimky pre príspevky, ktoré budú doručené po tomto termíne.

Krátka správa

Krátka správa by mala dopĺňať výtvarnú prácu, napr. mala by uviesť názov plagátu.
Môže byť napísaná v ktoromkoľvek z 23 oficiálnych jazykov EÚ. Ak táto správa nebude napísaná v angličtine, francúzštine alebo nemčine, je potrebné, aby bol uvedený aj preklad do jedného z týchto jazykov.

Správa nesmie mať viac než 100 znakov v ktorejkoľvek jazykovej verzii.

Správa musí byť odoslaná prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke, prípadne môže byť súčasťou výtvarnej práce.

Výtvarná práca

Príspevky môžu byť v podobe multimediálnej prezentácie alebo plagátu.

Multimediálna prezentácia
• Multimediálna prezentácia pozostáva zo súboru na seba nadväzujúcich digitálnych obrázkov, ktoré sú doplnené textom. Môže byť použitý akýkoľvek druh vizuálneho vyjadrenia, napr. fotografie, maľby, kresby, atď.
• Je možné použiť audio nahrávku, ale nie je možné použiť digitálne video.
• Dovolené sú nasledujúce druhy súborov: Flash (SWF), PowerPoint (PPT) a MP3.
• Príspevky nesmú byť väčšie než 15 MB.

Plagát
• Plagát musí predstavovať kombináciu vizuálneho vyjadrenia a krátkeho a jasného odkazu.
• Vizuálnou časťou môže byť kresba, maľba, koláž atď.
• Napísaný odkaz môže byť súčasťou plagátu alebo môže byť považovaný za samostatnú časť.
• Plagáty pre túto súťaž môžu byť v maximálnej veľkosti A3.
• Ak plagáty zašlete elektronicky, maximálna veľkosť súboru je 500 KB. Dovolené typy súborov sú JPG, GIF a PDF.

Práva

Európska sieť škôl a/alebo Európska komisia si vyhradzujú právo kedykoľvek upravovať pravidlá a ceny. Na webovej stránke súťaže „Cena mládeže za rozvoj“ budú uverejnené upozornenia o zmenách a tie budú platné odo dňa svojho zverejnenia.

Právne a etické podmienky
• Všetky príspevky musia byť v súlade s európskymi dohodami o autorských právach. Príspevky nesmú obsahovať tvrdenie, fakt, informáciu alebo citát, ktorý by mohol ublížiť alebo ponížiť nejakú osobu alebo skupinu osôb.
• Príspevky nesmú obsahovať tvrdenie, fakt, informáciu alebo citát, ktorý by mohol podnecovať prenasledovanie ľudí kvôli ich rase, názoru, národnosti, pohlaviu, profesii alebo inému presvedčeniu. Príspevky taktiež nesmú byť podnetom k zločinu alebo porušovaniu zákona.

Diskvalifikácia príspevkov zo súťaže
European Schoolnet alebo Európska komisia sa môžu rozhodnúť diskvalifikovať každý príspevok, ktorý nebol zaslaný včas, nebol úplný ako celok alebo ak mu chýbala nejaká časť, alebo ak príspevok porušuje niektoré z pravidiel uvedených v časti Právne a etické podmienky.

Autorské práva
Dňom zaslania sa všetky príspevky a zaslaný materiál stávajú majetkom Európskej komisie. Európska komisia a Európska sieť škôl majú právo vylepšiť, upraviť, doplniť, prepracovať a reprodukovať tento materiál na internete, CD-ROMoch alebo prostredníctvom iných médií.

Viac info na http://www.dyp2007.org

zdroj: europa.sk
foto: europa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých