Aktuality

Vyjadri sa! Handlová

ZIPCeM novinky | Utorok, 26. November 2019

obrazok
V Dome kultúry v Handlovej sme sa 12. a 13. novembra 2019 stretli s mladými ľuďmi z troch základných škôl v meste. Diskutovať prišlo 26 účastníkov zo ZŠ na Školskej ulici, ZŠ na Morovnianskej ceste a ZŠ na Mierovom námestí.
Pozvanie na stretnutie s mladými prijal pán Radoslav Iždinský, viceprimátor mesta, poslanci mesta, pani Danica Baranovičová, pani Marcela Šimonová a pán Arpád Koszta a riaditeľka Domu kultúry, pani Jarmila Žišková.

To, že mladým na svojom meste záleží, dokázali aj prostredníctvom prezentácie až siedmich projektov:
1. Baňa Handlová - skanzen Handlová: nakoľko je plánované zavretie baní, využiť staré chodby a priemyselné budovy na skanzen/ múzeum. 
2. Cyklotrasa Handlová: aby mladí ľudia nesedeli len doma, spraviť zaujímavú trasu okolo Handlovej.
3. Hon za prácou - burza zamestnávateľov: nakoľko mladí v meste nemajú kde v Handlovej brigádovať, prilákať aj zaujímavých investorov, aby ľudia neodchádzali za prácou a ostali žiť v Handlovej
4. Revitalizácia HandParku: park v centre mesta je veľkým plus, využiť jeho potenciál, zrekonštruovať lavičky, preliezačky, basketbalové ihrisko, spraviť ohniská a relax zónu
5. Železničná stanica: v rámci možností upraviť budovu, zrekonštruovať ju, keďže je v dosť zanedbanom stave a ľudia sa tam necítia bezpečne. Vonku chýbajú lavičky na sedenie, smetné koše, cieľom je spraviť v spolupráci ŽSR výstavu o histórií Handlovskej železnice
6. Bezdomovci - krízové centrum: V Handlovej sa nachádza veľa opustených a nevyužitých budov, ktoré by mohli slúžiť ako krízové centrá, zimné útulne pre ľudí, kt. sú bez domova
7. Separácia v Handlovej: zlepšiť separáciu, začať vyučovať už na prvom stupni o problémoch separácií, urobiť rôzne vzdelávacie workshopy na túto tému

Po prezentácií nasledovala diskusia. Viceprimátor Iždinský bol milo prekvapený, že mladí ľudia vidia presne tie problémy, ktoré oni riešia na Mestskom úrade. Každý jeden projekt/problém majú vo svojom pláne. Najväčší problém v každom projekte je majetkové vysporiadanie. Park nepatrí mestu ale cirkvi, železničná stanica je majetkom ŽSR, cesty vhodné na cyklotrasu majú veľa súkromných majiteľov, budovy v meste, ktoré sú nevyužité (napr. bývala budova gymnázia) tiež nepatria mestu. Separácia je na prvom mieste v Handlovej, je snaha zlepšiť ju a zapojiť čo najviac obyvateľov v meste. Viac kontajnerov v meste na BIO odpad. Riaditeľka Domu kultúry pozvala všetkých prítomných na workshop „EKO Ďalej“ zameraný presne na túto problematiku s konateľom firmy Hater, ktorá má na starosti v meste odpadové hospodárstvo.

V prezentácií zaznelo často, že Handlová už nie je taká pekná, čistá ako kedysi. Poslankyňa Baranovičová sa opýtala, v čom vidia mladí hlavný problém. Dôvodom je podľa nich veľa chátrajúcich budov, málo zelene v centre mesta, špina a smeti na zemi. Jedno z riešení je vyvolať stretnutie s majiteľmi budov, možnosť odkúpiť ich. Mladým ľuďom v Handlovej chýba aj networking, aby vedeli s kým a o čom komunikovať. K projektu „Bezdomovci – krízové centrum“ sa vyjadrili dôležití dospelí tiež, Handlová má podľa ich slov veľmi nízky počet bezdomovcov, má veľmi dobre fungujúce krízové centrum Jazmín a sociálne oddelenie. Začali s mladými diskutovať o rôznych zbierkach oblečenia, potravín.

Celá diskusia sa niesla v priateľskej atmosfére. Po dvoch hodinách sa ukončila s hodnotením, že bola naozaj prínosná pre mesto Handlová. Poslanci poďakovali mladým, že im nie je ľahostajný život v meste. Po skončení prebiehala voľná diskusia medzi mladými a Detský a Mládežnícky Parlament ma po týchto dvoch dňoch opäť nových členov, čo nás veľmi potešilo. Viceprimátor informoval o stretnutí aj pani primátorku, ktorá diskusiu zhodnotila ako jednu z najhodnotnejších aktivít v meste. Konštatovala že deti a mládež majú úžasné myšlienky a chuť do práce a samospráva ich musí a chce podporiť.

Za pomoc, spoluprácu a spracovanie zápisu zo stretnutia ďakujeme Paulíne Deliovej z Centra voľného času v Handlovej.

Diskusné stretnutie „Vyjadri sa!“ v Handlovej sme realizovali vďaka podpore z programu Európskej komisie, Erasmus+.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých