Aktuality

Využi šancu byť informovaný!

ZIPCeM novinky | Streda, 25. September 2019

obrazok
Pod týmto názvom nájdete na sociálnej sieti Facebook stránku, kde svoje aktivity a ďalšie informácie pre mládež už viac ako 10 rokov prezentuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) spolu so svojimi členskými organizáciami, pod označením ICM – Informačné centrum mladých.
Tento názov sa rozhodli preniesť aj do offline prostredia a tak ich už 17. októbra 2019, v čase 9.30 až 15.00, môžete stretnúť v Novej menze Žilinskej univerzity na neformálnej konferencii, kde budú hlavnou témou práve informácie pre mladých.

Správanie a potreby mladých ľudí sa menia dynamicky, spolu s dobou a technológiami. Aké informácie teda mladí ľudia dnes potrebujú a kde ich vyhľadávajú? Toto bude otázka, na ktorú budeme v rámci prezentácií, diskusií s hosťami, ale aj v neformálnych častiach a počas workshopov hľadať odpovede.
Po ukončení prezenčnej časti bude pre všetkých k dispozícii Trhovisko informácií, kde sa predstavia členské organizácie ZIPCeM, poskytujúce informačné a poradenské služby pod spoločným názvom Informačné centrum mladých. Okrem nich však prídu aj ďalší, napríklad Európska informačná sieť pre mladých – Eurodesk, ktorá pôsobí aj na Slovensku.

Aby ste si zabezpečili miesto na tomto podujatí, využite elektronickú registráciu, ktorá je otvorená do 7.10.2019: https://bit.ly/2kLRMQH

Vstup na podujatie je voľný aj vďaka podpore z dotácie Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 MŠVVaŠ SR, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút pre mládež.

Organizátorom podujatia je Združenie Informačných a poradenských centier mladých so svojimi členskými organizáciami, Informačnými centrami mladých, v spolupráci so Žilinskou univerzitou.
Táto aktivita je súčasťou procesu mapovania potrieb mladých ľudí v oblasti informačných a poradenských služieb v projekte ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Kontaktná osoba:
Mgr. Juliana Martinková,
E-mail: ,
Tel: +421 918 763 233

http://www.icm.sk, http://www.zipcem.sk, http://www.fb.com/icmmladym

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR zastrešuje sieť členských organizácií, vystupujúcich pod spoločným označením Informačné centrum mladých. Našou misiou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Vzdelávacími aktivitami a vytváraním bezpečného prostredia pre rozvoj mladého človeka chceme prispievať k vytvoreniu uvedomelej, objektívne mysliacej spoločnosti, kde je rešpektovanie ľudských práv základnou hodnotou.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých