Aktuality

Začal sa Európsky rok interkultúrneho dialógu!

Aktuality | Streda, 09. Január 2008

Na podnet Európskej komisie sa budú môcť Európania počas roku 2008 zapojiť do zaujímavých projektov zameraných na podporu vzájomného porozumenia a pozitívneho prínosu kultúrnej rôznorodosti. Oslavujeme totiž Európsky rok interkultúrneho dialógu!

Hlavným cieľom tohto roku je posilnenie otvorenejšieho a komplexnejšieho kultúrneho prostredia v Európe. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia ako aj sociálne znevýhodnené skupiny. Aktivity v rámci Európskeho roku interkultúrneho dialógu budú realizované na európskej, národnej ako aj regionálnej úrovni.

Zapojiť sa môžu mladí ľudia, predstavitelia neziskového sektora a občianske združenia. Európska komisia oficiálne zahájila rok spustením webovej stránky http://www.dialogue2008.eu v decembri 2007. Na stránke nájdete viac informácií o cieľoch, možnostiach zapojenia a plánovaných podujatiach.

zdroj: http://www.mladez.sk
foto: nonformality.org

Vyber si svoje Informačné centrum mladých