Aktuality

Závery 3. Európskeho týždňa mládeže (EYW)

Aktuality | Piatok, 15. Jún 2007

Počas týždňa od 3. - 10.6.2007 sa mladí ľudia zúčastnili aktivít EYW organizovaných v Bruseli a v celej Európe. Všeobecnou témou tohto týždňa bola "Sociálna inklúzia a rozmanitosť mladých ľudí v Európe".

Cieľom bola propagácia programu Mládež v akcii a Európskej politiky mládeže a taktiež prispieť k dialógu medzi politickými činiteľmi a mladými ľuďmi. Stovky mladých ľudí boli do Európskeho týždňa mládeže zapojení prostredníctvom diskusií, kultúrných, informačných a pouličných podujatí a prostredníctvom rôznych súťaží.

Závery pracovných skupín partcipujúcich na poduajtí Youth in action! konajúcom sa v Bruseli sú dostupné online na:
http://www.youthweek.eu/conclusions-of-the-working-group.html

Informácie o rozličných poduajtiach konajúcich sa v Európe:
http://www.youthweek.eu/information-national-events.html

Fotografie z niekoľkých podujatí Európskeho týždňa mládeže nájdete na:
http://www.youthweek.eu/index.php?id=257&tx_sksimplegallery_pi1[id]=10&tx_sksimplegallery_pi1[backpid]=256

Ak chcete zistiť viac, o tom, ako sa zapojiť do projektov mládežníckych výmen alebo ako sa stať dobrovoľníkom vďaka Európskej dobrovoľníckej službe, kontaktujte Národnú agentúru programu Ml8de6 v akcii: http://www.iuventa.sk/Default.aspx?CatID=1268

Zdroj: http://www.eurodesk.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých