Aktuality

Zdravo to ide

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 20. Marec 2019

obrazok
Dňa 16.03.2019 sa v priestoroch YC|Mládežnícka klubovňa uskutočnil workshop "Zdravo to ide," ktorý sa zameriaval na témy ako prvá pomoc, separovanie odpadu a na spotrebiteľské správanie v prírode. Tento seminár trval od 12:00 hod. do 16:00 hod. Mladí ľudia, ktorí sa ho zúčastnili prejavili vysoký záujem o tému a počas workshopov aktívne pracovali a kládli otázky, ktoré ich zaujímali. Počas sobotného popoludnia si taktiež mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci. Týmto workshopom sme prispeli k ochrane a podpore zdravia a zdravého životného štýlu a mladým ľuďom sme poskytli informácie k danej téme.

Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

obrazok

obrazok


obrazok

obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých