Aktuality

Zisťujeme, čo nám chýba (Júnové zasnadnutie KMMP)

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 03. Jún 2020

Dňa 2. júna sa konalo už 29. zasadnutie Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu. Na úvod sme boli všetci radi, že sme sa mohli stretnúť v našich priestoroch. Následne poslanci kriticky zhodnotili posledné aktivity ako napríklad Deň spoločenských hier, Deň výletov, každý zúčastnený sa vyjadril k aktivite na ktorej sa zúčastnil Neskôr Tomáš predstavil pripravovaný projekt „Farebné sídliska“ na ktorom už mládež pracuje a spoločne tak zhodnotili, čo sa stihlo spraviť a nastavili si ďalšie ciele do budúceho stretnutia.Zo Správy o potrebách detí a mládeže sme pripravovali nasledujúce aktivity na letné prázdniny. Spoločne pripravujeme taktiež verejné športovania počas letných prázdnin. Môžete sa tešiť na futbal, ping-pong, bedminton, cyklistiku, volejbal, floorball, slackline, kinball či basketbal. Po diskusii sme sa dohodli, že obnovíme pravidelné akcie v klubovni, ako sú napríklad filmové štvrtky, či herné piatky, takisto pribudnú tanečné stredy. Ako mladí poslanci budeme mať na starosti bufet v klubovni. Po dohode sme taktiež zaviedli "Nástenka hanby". Jej cieľom bude motivovať návštevníkov klubovne, aby si po sebe upratovali. Inak sa fotka dotyčnej osoby objaví na spomínanej nástenke. Nakoniec sa Monika poďakovala za účasť a dohodli sme si ďalší termín júlového zasadnutia.Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a z Európskeho zboru solidarity pod projektom „Svetové dni v meste“.Vyber si svoje Informačné centrum mladých