Aktuality

Zvládanie záťaže a stresu

ICM OR Spravodajstvo | Utorok, 15. Apríl 2008

ICM Tvrdošín a Infobod v Námestove poskytuje odborné poradenstvo pri prevencii a zvládaní záťažových a stresových situácií (nezamestnanosť, dlhodobý neúspech, predskúškové stavy, prijímacie pohovory, zvládanie trémy, stresu, záťaže, syndróm manažérskeho stresu, dlhodobé emočné napätie, psychická labilita, riešenie krízových a konfliktných situácií.....)

Čo je neurofeedback – jedna z najmodernejších alternatívnych možností, ako zlepšiť svoju koncentráciu pozornosti, vyrovnávanie sa s každodenným stresom, či odolnosť vlastnej psychiky na zvládanie záťažových situácií
- rýchly životný štýl vyžaduje vysoké psychické výkony
- extrémna náročnosť v každodenných životných situáciách skúša psychiku a schopnosti jednotlivca
- mnoho profesií vyžaduje využitie individuálnej mentálnej kapacity v najvyššej možnej miere
- v mnohých profesiách je nevyhnutnosťou dobrá koncentrácia pozornosti, maximálne sústredenie, pohotovosť, rýchlosť v konaní a rozhodovaní, triedenie množstva informácií podľa závažnosti, každodenné zvládanie stresu.

Bližšie informácie k neurofeedbacku a HRV nájdeš v letáku letak_nfb.pdf (111kB, pdf)

Vyber si svoje Informačné centrum mladých