Hlavná stránka > Cestovanie > Praktické rady pre cestovateľov

Cestovanie

Praktické rady pre cestovateľov

Lucia Macaláková | Streda, 10. November 2010

O tom, že dovolenka si vyžaduje všemožné prípravy, a najmä pripraviť na zmenu vlastné telo, aby sa nakoniec z rekreácie nestala hospitalizácia by sme mali myslieť dávno pred odchodom, Aké ochorenia sa vyskytujú v krajine, kam sa chystáte, aké očkovania sú pred odchodom nevyhnutné, aké lieky by ste si pre každý prípad mali vziať so sebou si môžete prečítať v nasledujúcom článku.

Pred cestou:
Pred plánovanou cestou je dobré s dostatočným predstihom kontaktovať niektoré z pracovísk, ktoré informujú o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii včítane ochrany pred maláriou a zabezpečujú potrebné očkovania. Sú to:
- očkovacie strediská krajských hygienických staníc a vybraných okresných hygienických staníc,
- konzultácie a očkovania poskytujú aj niektoré ďaľšie pracoviská, napr. infekčné kliniky alebo oddelenia tropickej a cestovnej medicíny pri lekárskych fakultách:
1. Fakultná nemocnica
Ambulancia pre cudzokrajné choroby
Rastislavova 43, MUDr. Elena Adamkovicova
041 90 Košice
tel. 055/6152204, 7.30 - 15.30
2. Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Kollárova 2
036 59 Martin
tel. 043/4203522
3. Fakultná nemocnica
Oddelenie pre cudzokrajné choroby
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava tel. 02/52 925 688, 52 962 732
4. ŠZÚ SR
Trnavská 52
826 45 Bratislava
tel. 02/44 372-743, 807, 835, 870, 882, 951,
287, 272, 641
Očkovanie:
Doporučenia o očkovaní vychádzajú z informácií o Vašej ceste. Rozhodujúce sú:
- oblasť, ktorú zamýšľate navštíviť, včítane údajov o lokalite (mesto alebo
vidiek)
- dĺžka pobytu a typ cesty (turistický zájazd alebo špeciálna expedícia)
- miestne ročné obdobie v čase konania cesty
- Váš vek, zdravotný stav a predchádzajúce očkovania.

Následne sa zváži konkrétne riziko a možnosti prevencie. Často rozhoduje aj termín Vášho odletu či odjazdu a časová lehota potrebná na vykonanie očkovania. Pri cestách do trópov a subtrópov je najčastejšie doporučované očkovanie proti VÍROVEJ HEPATITÍDE TYPU A, BRUŠNÉMU TÝFUSU, pre niektoré oblasti aj proti ŽLTEJ ZIMNICI, JAPONSKEJ ENCEFALITÍDE a MENINGOKOKOVÉMU ZÁPALU MOZGOVÝCH BLÁN. Okrem týchto špeciálnych očkovaní je potrebné vždy overiť platnosť očkovania proti TETANU (predtým 10 rokov, dnes 11-12 rokov), a podľa okolností niekedy zvážiť aj preočkovanie proti POLIOMYELITÍDE, prípadne proti ZÁŠKRTU.
Pri často opakovaných návštevách do endemických oblastí, pri pobyte trvajúcom niekoľko mesiacov alebo pri predpokladaných rizikových aktivitách (napr. sexuálne kontakty, vnútrožilné aplikácie drog) či zákrokoch v zdravotníckych zariadeniach je doporučované očkovanie proti HEPATITÍDE TYPU B. Všetky očkovania s výnimkou očkovania proti ŽLTEJ ZIMNICI, ktoré je bezplatné sa vykonávajú na vlastnú žiadosť a hradia sa priamou platbou, bez akejkoľvek úhrady poisťovňami.
Ak Vás na ceste sprevádzajú deti, skontrolujte (zvlášť pri dlhodobých pobytoch v zahraničí) spolu s detským lekárom ich povinné očkovania. Mnoho infekcií detského veku, ktoré už u nás nemáme (poliomyelytída, záškrt, spalničky), alebo je ich výskyt minimálny (dávivý kašeľ), sa inde vo svete bežne vyskytujú, a to nielen v trópoch a subtrópoch, ale aj v krajinách Európy.
Od doporučených očkovaní je potrebné odlíšiť očkovania povinné pri vstupe do niektorých krajín. Podľa medzinárodne platných predpisov je dnes vo svete žiadaný len doklad o očkovaní proti žltej zimnici. Vyžadovaný je v krajinách, kde sa žltá zimnica vyskytuje a v krajinách, kde žijú prenášači (určitý druh komárov), a tak trvá nebezpečenstvo ich zavlečenia (napr. India a iné africké krajiny). Požiadavka sa týka návštevníkov prichádzajúcich z oblastí výskytu, pokiaľ v takýchto oblastiach dlhšie žili, výnimočne aj u tranzitujúcich turistov.
V rozpore s medzinárodnými pravidlami žiadajú niektoré krajiny pri vstupe tiež doklad o očkovaní proti CHOLERE.

Chemoprofylaxia malárie:

Pred cestou do trópov a subtrópov doporučujeme vybaviť osobnú cestovnú lekárničku okrem liekov pre zvyčajnú potrebu, aj protihnačkovými liekmi a práškom na prípravu rehydratačného roztoku. Dôležité sú repelenty, aj keď je často vhodnejšie, s ohľadom na ich účinnosť, zakúpiť ich až na mieste pobytu.
Viac o spomínaných ochoreniach sa doyviete priamo na stránke http://www.medicus.sk

Zdroj:

http://www.medicus.skKomentár (0)         Trvalý odkaz

Odporučiť emailom     Verzia pre tlač


Cestovanie
Hlavná stránka