Nemecko

Vlajka Nemecko

Oficiálny názov: Spolková republika Nemecko
Hlavné mesto: Berlín
Počet obyvateľov: 79,07 mil.
Rozloha: 356 945 km2
Hustota osídlenia: 230 obyvateľov na km2
HDP na obyvateľa: 100,5
Miera zamestnanosti: 65,3
Úradný jazyk: nemecký
Politický systém: spolková republika
Mena: Euro
Vstup do EÚ: 1951

Neoficiálny text: Hoci od znovuzjednotenia dvoch nemeckých štátov v roku 1990 čelí Nemecko mnohým problémom, aj tak sa stále zaraďuje do svetovej trojky popredných priemyselných štátov, po USA a Japonsku. Nemecko má po Rusku najvyšší počet obyvateľov v Európe a patrí aj k najhustejšie zaľudneným európskym krajinám. Krajina prispela významnou mierou do európskeho celosvetového dedičstva napr. spisovateľmi ako Goethe, Schiller, bratia Grimmovci, hudobnými skladateľmi ako J. S. Bach, Haydn alebo Beethoven alebo nositeľmi Nobelových cien ako Röntgen či Behring.

Oficiálny text: V priebehu 20. storočia Nemecko dvakrát rozpútalo vojnu s cieľom dosiahnuť dominantné postavenie na európskom kontinente. Tieto vojny prerástli do svetových katakliziem. Obe výrazne zmenili Európu a Európanov. Jednou z príčin povojnového procesu budovania demokratickej a zjednotenej Európy bola práve snaha zabrániť opakovaniu podobných neľudskostí. Francúzsko-nemecké zmierenie umožnilo vznik európskych spoločenstiev. Vďaka veľkému úsiliu a americkej pomoci, poskytnutej v rámci Marshallovho plánu v 50. rokoch, Nemecko dosiahlo ,, hospodársky zázrak”. Krajina sa spamätala z vojnových škôd. V súčasnosti je najľudnatejším a ekonomicky najsilnejším štátom Európy. Nemecko bolo počas štyroch povojnových desaťročí rozdelené. Západná časť - Spolková republika Nemecko - bola demokratickým štátom s trhovou ekonomikou. Vo východnej časti - Nemeckej demokratickej republike - komunisti, podporovaný Sovietskym zväzom, vytvorili totalitný štát. Betónový múr, vybudovaný v roku 1961, rozdelil hlavné mesto Berlín na západnú a východnú časť. Stal sa symbolom rozdelenej Európy. Múr bol zbúraný počas ,, jesene národov” v roku 1989, keď sa obyvatelia strednej a východnej Európy vymanili z komunistickej nadvlády. Po 50 rokoch sa Berlín opäť stal hlavným mestom zjednoteného Nemecka. Nemecko je federáciou (spolkovým štátom). Pozostáva zo 16 spolkových krajín - landov. Tieto disponujú rozsiahlou autonómiou, majú vlastné parlamenty a vlády, ktoré spravujú miestne školstvo, financie a hospodárstvo. Parlament a spolková vláda na čele s kancelárom rozhodujú o otázkach celoštátneho charakteru, predovšetkým o záležitostiach týkajúcich sa zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Vieš že ... v Nemecku majú múzeum chleba, Nemec Johannes Gutenberg vynašiel kníhtlač, v Nemecku vyrobili prvého plyšového medvedíka, práve v Nemecku v roku 1926 prvý raz rozdelili cestu bielym pásom na dva jazdné pruhy, Nemecko susedí s 9 krajinami a dĺžka jeho hraníc dosahuje 3756 km?

Legenda: Krásna Lorelei žila v meste Bacharach na Rýne. Muži ju milovali, no ona milovala len jediného. Ten ju však opustil. Ľudia začali o nej tvrdiť, že je čarodejnica, keď vie svojou krásou popliesť hlavu všetkým mužom. Nešťastná Lorelei chcela umrieť. Biskup ju poslal do kláštora, kam ju mali odviesť traja rytieri. Po ceste ich požiadala, aby smela posledný raz vyliezť na strmé bralo nad Rýnom a rozlúčiť sa z riekou. Pri pohľade na čln na Rýne vykríkla, že v ňom sedí jej milovaný, a vrhla sa za ním do vĺn.

Veľvyslanectvo na Slovensku:
Veľvyslanectvo Nemeckej republiky
Hviezdoslavovo nám.
Bratislava
Tel: 02/54419640

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky:
Botschaft der Slowakischen Republik
Pariser Straße 44
107 07 Berlín (Berlin)
Nemecko (Deutschland)
Tel.: 0049-30 / 88 92 6-20
Fax: 0049-30 / 88 92 6-222
E-mail:
presse@botschaft-slowakei.de
handelsk@t-online.de (Obchodno-ekonomické oddelenie)
attache@slovak-verteidigungsattache.de (Vojenské oddelenie)
konsularabteilung@botschaft-slowakei.de (Konzulárne oddelenie)
Web: http://www.berlin.mfa.sk

Zdroj:

ZIPCeM

Vyber si svoje Informačné centrum mladých