ICM Hanušovce

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Hanušovce nad Topľou - O nás
    
Otváracie hodiny:

Po - Pi 11.00 - 17.00 hod.

Riaditeľ: Jozef Varga
Tel. riaditeľ:

Konzultant: Miloš Kmec
Tel. konzultant: 057/4452995

Rok založenia: 2007

IČO: 4207 44 61

Služby:
 • Informačný a pracovný servis:
  • informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
  • adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
  • informácie a ponuka práce v zahraničí (získanie krátkodobého a trvalého zamestnania, brigády)
  • informácie o Au pair pobytoch v zahraničí
 • Vzdelávanie:
  • informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
  • rekvalifikácie, jazykové a praktické kurzy
  • medzinárodné školenia, semináre
  • adresy organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania
  • adresy inštitúcií poskytujúcich štipendiá
 • Cestovanie:
  • informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
  • ubytovacie možnosti
  • informácie o jednotlivých krajinách a dôležité adresy na
   • veľvyslanectvá
   • zastupiteľské úrady
 • Voľný čas:
  • informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové útvary, pohybové krúžky)
  • spolupráca s inými mládežníckymi organizáciami a občianskymi združeniami
 • Odborné poradenstvo:
  • psychologické
  • sociologické
  • sexuologické
 • Občan a spoločnosť:
  • informácie zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej závislosti a iným negatívnym javom
  • informácie o základných právach národnostných menšín a etnických skupín
  • informácie zamerané na homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov
  • informácie o potláčaní rasizmu, xenofóbií a občianskej neznášanlivosti
  • info o Európskej únii, NATO, grantovom programe EÚ – Mládež, mimovládnych organizáciách, nadáciách, rôznych fondoch
 • Iné:
  • organizujeme školenia ako napísať dobrý projekt
  • bezplatný prístup na internet
  • možnosť prístupu k užívateľskému počítaču
  • tlač a kopírovanie dokumentov
  • telefón

Hlavná stránka

Facebook

Facebook