ICM Humenné

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Humenné - O nás
obrazok    
Otváracie hodiny:

Po - Pi 11.00 - 17.00 hod.

Riaditeľ: Martin Barančík
Tel. riaditeľ: 0911 797 422

Konzultant:
Tel. konzultant:

Rok založenia: 1992

IČO: 355 32 301

Služby:
 • informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
 • adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
 • informácie a ponuka práce v zahraničí (získanie krátkodobého a trvalého zamestnania, brigády)
 • overovanie spoločností zaoberajúcich sa sprostredkovaním práce v zahraničí
 • informácie o Au pair pobytoch v zahraničí

 • Vzdelávanie
  • informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
  • rekvalifikácie, jazykové a praktické kurzy
  • krátke študijné návštevy, štipendijné pobyty, medzinárodné školenia, semináre
  • adresy organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania
  • adresy inštitúcií poskytujúcich štipendiá
 • Cestovanie
  • informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
  • ubytovacie možnosti
  • informácie o jednotlivých krajinách a dôležité adresy na:
   • veľvyslanectva
   • zastupiteľské úrady
  • ICM je akreditovaná vysielajúca organizácia v rámci grantového programu EÚ Mládež v akcii, možnosť vysielať dobrovoľníkov v rámci EDS do zahraničia
 • Voľný čas
  • informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové útvary, detské tábory)
  • spolupráca s inými mládežníckymi organizáciami
 • Odborné poradenstvo
  • psychologické
  • sociologické
  • sexuologické
 • Občan a spoločnosť
  • informácie zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej závislosti a iným negatívnym javom
  • informácie o základných právach národnostných menšín a etnických skupín
  • informácie zamerané na homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov
  • informácie o potláčaní rasizmu, xenofóbií a občianskej neznášanlivosti
  • info o Európskej únii, NATO, grantovom programe EÚ – Mládež, mimovládnych organizáciách, nadáciách, rôznych fondoch
 • Iné
  • organizujeme školenia ako napísať dobrý projekt
  • bezplatný prístup na internet
  • možnosť prístupu k užívateľskému počítaču
  • tlač a kopírovanie dokumentov
  • fax, telefón

Donori:
 • MŠVVaŠ SR
 • Grantový program EÚ Mládež v akcii
 • Mesto Humenné
 • ÚPSVaR Humenné

Spolupracujeme:
 • Mesto Humenné
 • Centrum voľného času DÚHA
 • Súkromné centrum voľného času Humenné
 • Rómska organizácia Amare Snina
 • Združenie informačných a poradenských centier v SR
 • Iuventa Bratislava
 • Okresná pedagogicko-psychologická poradňa
 • MVO v regióne
 • MVO v zahraničí
 • Mladý parlament mesta Humenné
 • Rusínska obroda Prešov

Hlavná stránka

Facebook

Facebook