Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 19.10.2012 o 18:20

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/he_pozvanky/podujatie/72_hodin_v_humennom/

72 hodín v Humennom

Začiatok:

Miesto konania:
Popis aktivity:

Možnosť prihlásenia do:
Stav: