Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 06.09.2011 o 16:30

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/he_pozvanky/podujatie/rozluchka_s_letom/

Rozlúčka s letom

Začiatok:

Miesto konania:
Popis aktivity:

Možnosť prihlásenia do:
Stav: