Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

ICM Humenné

Publikované: 04.01.2012 o 16:17

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/icm_he_spravodajstvo/artikel/networking_v_icm_humenne/

„Networking“ v ICM Humenné

V priestoroch ICM Humenné sa dňa 4.1. 2012 v popoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie za účasti dobrovoľníkov, členov ICM a členov Mladého parlamentu mesta Humenné.

Toto stretnutie bolo založené na neformálnej báze a popretkávané zážitkovými aktivitami. Hovorilo sa o úspechoch i problémoch ICM, naplánovaní aktivít, vymýšľali sme inovácie, ktoré by boli pre klientov zaujímavé. Starší členovia odovzdali svoje skúsenosti mladším, atmosféra bola veľmi príjemná a všetci účastníci vyjadrili nádej na skoré opätovné stretnutie. Výstupom networkingu je spolupráca medzi dobrovoľníkmi ICM a členmi Mladého parlamentu mesta Humenné, z dôvodu rýchlejšieho presunu informácií medzi rovesníkov s cieľom participácie na príprave informácií pre klientov ICM.