Aktuality ICM Banská Bystrica

MÁM ČO POVEDAŤ

ICM BB Spravodajstvo | Pondelok, 28. Október 2019

obrazok
Tohtoročný projekt Informačného centra mladých Banská Bystrica s názvom "Mám čo povedať" je v plnom prúde. V niektorých reedukačných a resoocializačných zariadeniach sme projekt už úspešne ukončili, v iných sme začali. Interakcia a záujem o naše aktivity a workshopy, nielen zo strany znevýhodnenej mládeže, nás v tomto roku veľmi teší. Je vidieť a najmä cítiť, že naše vzájomné stretnutia sú prínosom a potešením pre všetkých zúčastnených. Projekt pozostáva z troch častí: neverbálnej komunikácie, verbálnej komunikácie a komunikácie v praxi. V nasledujúcom mesiaci nás čakajú ešte tri stretnutia, na ktoré sa už teraz tešíme.

PODUJATIE JE FINANCOVANÉ Z DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyber si svoje Informačné centrum mladých