Aktuality ICM Banská Bystrica

MÁM ČO POVEDAŤ

ICM BB Spravodajstvo | Štvrtok, 02. Máj 2019

obrazok
Informačné centrum mladých Banská Bystrica pokračuje aj tento rok v spolupráci s reedukačnými a resocializačnými zariadeniami v BBSK projektom „Mám čo povedať“. Zameriavame sa na znevýhodnenú mládež a sústreďujeme sa na okruhy tém verbálnej a neverbálnej komunikácie v zariadeniach. V tomto období už máme za sebou tri workshopy, ktoré sme uskutočnili s mladými v Tornali, Krupine a Čerenčanoch. Ďalšie worskhopy plánujeme a tešíme sa na pokračovanie a interaktívnu spoluprácu s týmito zaujímavými ľuďmi.

Aktivity sú realizované v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých