Aktuality ICM Levice

„Zo sveta“ Jedného sveta…

ICM LV Spravodajstvo | Pondelok, 25. Február 2013

obrazok
V čase od 17. do 31. januára hostilo levické Informačné centrum mladých festival dokumentárnych filmov Jeden svet. Tento festival si už počas niekoľkých ročníkov našiel aj na Slovensku svojich priaznivcov. Keďže je podstatne známejší vo väčších mestách Slovenskej a Českej republiky, jeho hlavný organizátor – občianske združenie Človek v ohrození ponúka možnosť usporiadať miestnu verziu Jedného sveta všetkým, ktorí svojmu okoliu chcú priniesť novú informáciu,…

Viac informácií

Rovesnícky aj v ďalšom roku…

ICM LV Spravodajstvo | Utorok, 05. Február 2013

obrazok
Rovesnícky projekt zameraný na alternatívne riešenie konfliktov na školách pokračuje aj v tomto roku. ICM-ko poskytuje naďalej priestor pre naše stretávania a keďže školský rok beží rýchlo, sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať spoločné stretnutie peer mediátorov z PaSA Levice a SOŠ Pod amfiteátrom.

Obe školy boli zapojené do projektu "Nehádajme sa, dohodnime sa", ktorý realizovalo ICM s podporou Detského fondu Leaf, ktorý spravuje Nadácia pre deti…

Viac informácií

Záverečný workshop _ “Bližšie k sebe”

ICM LV Spravodajstvo | Utorok, 11. December 2012

obrazok
Projekt zameraný na medzigeneračný dialóg sme ukončili záverečným workshopom, na ktorom účastníci projektu prezentovali aktivity a celkový prínos projektu. Projekt bol podporený Nadáciou Orange- Zelená pre seniorov.
Poslednou aktivitou projektu "Bližšie k sebe", ktorý sme v ICM Levice realizovali v mesiacoch júl- november 2012 bol záverečný workshop. Stretnutie všetkých účastníkov, našich milých seniorov a mladých dobrovoľníkov určite nebolo posledné, nadviazali…

Viac informácií

Záverečný workshop _ “Nehádajme sa, dohodnime sa”

ICM LV Spravodajstvo | Nedeľa, 02. December 2012

obrazok
V Informačnom centre mladých Levice sme záverečným workshopom ukončili projekt "Nehádajme sa,dohodnime sa".

Dňa 28. novembra sa na záverečnom workshope stretli všetci účastníci projektu, ale aj zástupcovia škôl, mesta a MsPM. Cieľom bolo zhodnotiť projekt a jeho prínos pre účastníkov. S prezentáciou vystúpili aj mediátori z SOŠ Pod amfiteátrom, priblížili už svoje konkrétne aktivity- prezentácie a diskusie so žiakmi na tému „konflikt“ a „riešenie…

Viac informácií

Živá knižnica opäť po roku

ICM LV Spravodajstvo | Sobota, 24. November 2012

obrazok
Inšpirujúce stretnutie dvoch generácií v ICM Levice.Živé knihy - seniori, rozprávali študentom svoje životné príbehy..
Po roku sme v ICM Levice v spolupráci s PaSA Levice a vďaka grantovej podpore nadácie orange- Zelená pre seniorov pripravili pre mladých študentov Živú knižnicu. Živé knihy boli tento rok seniori, práve v súvislosti s Európskym rokom medzigeneračnej solidarity a realizovaným projektom "Bližšie k sebe". Pri príprave a tréningu "kníh"- seniorov,…

Viac informácií

Mladým bez servítky 2

ICM LV Spravodajstvo | Streda, 14. November 2012

obrazok
MsPM Levice pokračoval v projekte "Bez servítky" II.ročníkom, projekt je zameraný na prevenciu protispoločenskej činnosti mladých ľudí.
ICM Levice má svoje zastúpenie v Mestskom parlamente mládeže od jeho vzniku. Posledným projektom, ktorý členovia MsPM realizovali, bol II.ročník projektu "Mladým bez servítky". Prostredníctvom workshopov, diskusiami k odborným filmov sa mladí ľudia dozvedeli viac informácií z oblasti protispoločenskej činnosti, závislostí, ale…

Viac informácií

“Aj učiteľky sa vedia hrať”

ICM LV Spravodajstvo | Nedeľa, 28. Október 2012

obrazok
23.10. sa uskutočnila ďalšia z aktivít projektu "Nehádajme sa, dohodnime sa", ktorý ICM Levice realizuje vďaka podpore Detského fondu Leaf, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Tréning pre učiteľov v oblasti rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je zameraný na šírenie myšlienok nenásilného riešenia konfliktov. Učiteľky z levických stredných a základných škôl si na seminári precvičili komunikačné zručnosti zamerané na predchádzanie…

Viac informácií

Tréningy pamäti a vitality nielen pre seniorov

ICM LV Spravodajstvo | Štvrtok, 27. September 2012

obrazok
Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity 2012 dáva priestor pre zapojenie mladých dobrovoľníkov ICM Levice.
V ICM Levice sme začali s realizáciou aktivít so seniormi a pre seniorov. Prvý tréning pamäti a vitality viedla lektorka Evka Bajanová, účastníkmi boli nielen seniori s mesta Levice a ZSS Levice, ale aj naši mladí dobrovoľníci. O tom, že pamäť treba trénovať v každom veku, sa presvedčili prostredníctvom zaujímavých cvičení...a to všetko…

Viac informácií

Strana:  1 2 3 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých